ลำดับขีดอักษร:煤【méi】

หมวดอักษร: 火

ความหมายปัจจุบัน :

煤 [méi] 褐煤 (hè méi)ถ่านหินสีน้ำตาล ถ่านหินลิกไนท์ (hèméi)ถ่านลิกไนต์ 蜂窝煤 (fēng wō méi)ถ่านหินรังผึ้ง (fēngwōméi)ถ่านรังผึ้ง (ทำจากผงถ่านหิน) 肥煤 (féi méi)ถ่านหิน 纸煤儿 (zhǐ méi r)ม้วนกระดาษที่ใช้เป็นเชื้อไฟ 红煤 (hóng méi)ถ่านหินไร้ควัน 硬煤 (yìng méi)ถ่านหินไร้ควัน 白煤 (báiméi)ถ่านหิน (ชนิดไม่มีควัน) 燃煤 (rán méi)เชื้อเพลิงถ่านหิน 煤耗 (méi hào)ปริมาณการสิ้นเปลืองถ่านหิน (méihào)ถ่านหิน 煤精 (méi jīng)อำพันดำ” “

พัฒนาการตัวอักษร :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!