ลำดับขีดอักษร:爆【bào】

หมวดอักษร: 火

ความหมายปัจจุบัน :

爆 [bào] ระเบิด –> 爆发 [bàofā] ระเบิด ปะทุ, 爆胎 [àotāi] ยางรถระเบิด, 爆炸 [bàozhà] ระเบิด, 爆竹 [bàozhú] ประทัด(firecracker), 爆破 [bàopò] เกิดระเบิดออกมา

พัฒนาการตัวอักษร :bào
猛然炸裂并发出响声:爆豆。爆花。爆竹。爆炸。爆破。爆裂。
出人意料地出现或发生:爆发。爆满。爆冷门。
烹调方法,快速油烹:爆鸡丁。
鼓出来:眼睛爆出。
笔画数:19;
部首:火;
笔顺编号:4334251112213424134
笔顺:捺撇撇捺竖折横横横竖竖横撇捺竖捺横撇捺

bào
【动】
(形声。从火,暴声。本义:炸裂发声)
同本义〖explode;burst;erupt〗
爆,灼也。——《说文》
火爆声。——《虞初新志·秋声诗自序》
又如:车胎爆了;爆烈(猛烈爆炸);爆响(突然而猛裂地发出声响)
燃着〖burn;sparkleoff;setablaze〗
湿薪未爆先烟。——宋·范成大《苦雨》
把食物放进沸油锅里炸〖quick-fry〗。如:爆肚片;爆双脆
突出来;鼓起〖protrude;bulge;swell〗
满额爆出了青筋。——茅盾《子夜》

bào
【象】
火烧物声〖burst〗
叵堪朋娄多,沸耳作惊爆。——唐·韩愈《答柳柳州食虾蟆》
爆肚[儿]
bàodǔ〖r〗
〖quick-scaldedtripe〗∶以沸水煮羊肚,顷刻取食
〖quick-friedtripe〗∶将牛羊肚儿用热油快煎再加佐料芡粉做成的食物——亦称“油爆肚儿”
爆发
bàofā
〖burstout;breakforth〗∶有火药或爆炸物的物件,因爆炸而破裂飞散
火山爆发(指火山内部岩浆突然冲破地壳,向四处迸出)
〖burstinto〗∶突然发作;突然发生
院子里爆发出一片欢呼声
爆发性
bàofāxìng
〖kick〗爆炸时爆炸的作用或威力
高度挥发性气油爆发性相当的大
爆花,爆花儿
bàohuā,bàohuār
〖snuff〗∶灯、烛芯结成的花朵样疙瘩;亦花状
〖puffedrice〗∶玉米粒儿的膨化食品,即“爆米花儿”
爆冷门,爆冷门儿
bàolěngmén,bàolěngménr
〖haveunexpectedresult〗
不被人注意的领域里出了引人注目的人或事
比赛中弱者出人意料的取得了好成绩
爆裂
bàoliè
〖burst;crack;crackle〗猛烈炸裂;迸发
火星儿爆裂
爆满
bàomǎn
〖becompletelypacked〗∶〖剧场、体育场等〗突发性的满员
三大球决赛场场爆满,高潮迭起
〖heavytraffic〗∶道路或公共场地等处,人和车辆极为拥挤
高速公路车辆大爆满,连续假日是主要原因
〖fillup〗∶仓库等满到了极限
库存爆满
爆米花
bàomǐhuā
〖puffedrice〗∶一种食品,把大米或玉米放在特制的密闭容器加热至熟,打开后米粒因气压作用炸裂成爆米花
〖puffrice〗∶制作爆米花
爆鸣
bàomíng
〖explodeandsound〗气体遇火发声
氢气有爆鸣的性质
爆破
bàopò
〖demolish;blast;detonate;blowup〗用炸药加以破坏
爆破防御工事和港口
爆破手
bàopòshǒu
〖petardier〗∶使用爆炸药包的士兵
〖blaster;dynamiter;demolitionengineer〗∶执行爆炸任务者。如从事以炸药进行爆炸工作的人
爆燃
bàorán
〖deflagrate〗引发某物体或在某物体中导致迅速燃烧
爆玉米花
bàoyùmǐhuā
〖popcorn〗见“爆米花”
爆炸
bàozhà
〖explode;burst;blowup〗物体体积急剧膨大炸裂,使周围气压发生强烈变化并产生巨大声响的现象
原子弹爆炸
炮弹在头顶上爆炸了
爆炸性新闻
bàozhàxìngxīnwén
〖startlingnews〗发表后引起极大轰动的消息
爆震
bàozhèn
〖knock〗在内燃机中,由气缸内压缩的空气-燃料混合气局部爆燃而产生的剧烈震动
爆竹
bàozhú
〖firecracker〗古时用火烧竹,毕剥有声,火花迸裂,称为爆竹。今人用纸卷火药,点燃发响,也称爆竹,或称爆仗

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– FATE 火日并(廿)水

注音 จู้อิน:

– ㄅㄠˋ

– ㄅㄛˊ

拼音 พินอิน:

– bào

– bó

前缀: 火=[体]能量发出光热的形式。

字身: 暴=[用]猝发而出。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]火暴,能量暴发而出。

体:

爆竹: 厚纸内装微量火药,年节施放以庆祝。

用:

爆炸: 能量突然暴发,倾溢而出,造成伤害力。

爆破: 藉能量的暴发而造成破坏。

因:

果:

核爆: 核子爆炸。

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : proowcs

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : pak

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : pau

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : bau

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : bao4

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : baau

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : bao6

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : pok8

日音 เสียงญี่ปุ่น : haku

韩音 เสียงเกาหลี : pog

越南音 เสียงเวียดนาม : baoj

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!