ลำดับขีดอักษร:爱【ài】

หมวดอักษร: 爫

ความหมายปัจจุบัน :

爱 [ài] รัก,ชอบ –> เช่น 1.我爱你! ฉันรักคุณ 2.我真的很爱她 。 ผมรักเขามากจริงๆ 3.我就爱听摇滚乐。 ฉันชอบฟังดนตรีร๊อกแอนด์โรล, 可爱 [kě’ài] น่ารัก,爱情 [àiqíng] ความรัก, 爱情片 [àiqíngpiān] หนังโรแมนติก, 爱好 [àihào] ชื่นชอบเป็นพิเศษ, 真爱 [zhēn’ài] รักแท้, 爱好 [àihào] งานอดิเรก เช่น 你有什么爱好? เธอมีงานอดิเรกอะไร, 谈爱好 [tánàihào] การสนทนาเรื่องงานอดิเรก, 爱疯 [àifēng] ไอโฟน/iPhone

พัฒนาการตัวอักษร :
(愛)
ài
对人或事有深挚的感情:喜爱。爱慕。爱情。爱戴。爱抚。爱怜。爱恋。爱莫能助(虽同情并愿意帮助,但力量做不到)。友爱。挚爱。仁爱。厚爱。热爱。
喜好(h刼 ):爱好(h刼 )。爱唱歌。
容易:铁爱生锈。
重视而加以保护:爱护。爱惜。
吝惜:“百姓皆以王为爱也”。
恨恶憎
笔画数:10;
部首:爫;
笔顺编号:3443451354
笔顺:撇捺捺撇捺折横撇折捺


ài
【动】
(形声。从心,旡(jì)声。本义:亲爱;喜爱)
对人或事物有深厚真挚的感情〖love〗
惠,爱也。——《尔雅》
爱施者,仁之端也。——《说苑·说丛》
君子自爱,仁之至也。——《法言》
爱亲者不敢恶于人。——《孝经》。沈宏曰:“亲至结心为爱。”
爱共叔段,欲立之。——《左传·隐公元年》
停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花。——杜牧《山行》
父母之爱子也,则为之计深远。——《战国策》
公夫人甚爱女。——明·崔铣《记王忠肃公翱三事》
爱其子,择师而教之。——唐·韩愈《师说》
非疏骨肉爱过客。——《韩非子·五蠹》。
又如:爱幸(喜爱宠幸);爱乐(喜爱);爱敬(亲爱恭敬;喜爱敬重);爱劳动;爱祖国;爱人民
男女间有情〖love〗
结发为夫妻,恩爱两不疑。——《古诗四首》之三,见《文选》卷二十九
孟尝君舍人有与君之夫人相爱者。——《战国策·齐策》。
又如:爱色(喜欢女色)
喜好〖like;befondof〗
爱听古人节义事。——清·袁枚《祭妹文》
晋陶渊明独爱菊。——宋·周敦颐《爱莲说》
秦爱纷奢,人亦念其家。——杜牧《阿房宫赋》。
又如:爱玩(爱好玩赏。后用以指爱好的玩物或对游玩的喜好)
爱护〖carefor〗
吴广素爱人。——《史记·陈涉世家》
好自将爱,一年便健。——《三国志·方伎传》。
又如:爱人以德(按照道德标准去爱护帮助他人);爱物(爱护万物)
常常发生某种行为,容易发生某种变化〖beaptto;beinthehabitof〗。如:爱发脾气;爱下雨
爱惜,珍惜〖treasure;cherish〗
爱莫助之。——《礼记·表记》。注:“犹惜也。”
千金之子,不死于盗贼,何哉?其身之可爱,而盗贼不足以死也。——苏轼《留侯论》
尔爱其羊,我爱其礼。——《论语·八佾》
不爱死,义也。——柳宗元《驳复仇议》
国事至此,予不得爱身。——宋·文天祥《指南录后序》
又如:爱身(爱惜生命,贪生怕死)
舍不得;吝惜〖stintgrudge〗
齐国虽褊小,吾何爱一牛。——《孟子·梁惠王上》

百姓皆以王为爱也。
是故甚爱必大费,多藏必厚亡。——《老子》四十四章
不爱珍器重宝肥饶之地。——汉·贾谊《过秦论》。
又如:爱吝(爱惜,吝啬)
贪〖begreedyfor〗
文臣不爱钱,武臣不惜死,天下平矣。——《宋史·岳飞传》
友爱〖friendlyaffect〗
兄爱弟敬。——《左传·隐公三年》
怜悯、怜恤、同情〖takepityon〗
若爱重伤,则如勿伤;爱其二毛,则如服焉。——《左传·僖公二十二年》


ài
【名】
惠;仁爱〖favor;kindheartedness〗
古之遗爱也。——《左传·昭公二十年》
爱多者则法不立,威寡者则下侵上。——《韩非子》。
又如:爱惠(仁慈恩惠)
尊称对方的女儿为“令爱”〖daughter〗

爱不忍释
àibùrěnshì
〖lovingsomethingtoomuchtopartwithit〗见“爱不释手”
爱不释手
àibùshìshǒu
〖tobesodelightedwithitthatonecouldhardlybeartoputitdown〗喜欢得舍不得放手
爱称
àichēng
〖diminutive;petname〗表示亲昵、喜爱的称呼
珍妮是珍的爱称
爱宠
àichǒng
〖makeapetofsb.〗宠爱;喜爱
由于他会阿谀奉承,而受到了当时统治者的爱宠
爱答不理
àidā-bùlǐ
〖cold〗不爱答理。喻对人冷漠,没礼貌
他怎么能爱答不理的
爱戴
àidài
〖loveandendearment;reverence;popularsupport〗衷心拥护
爱抚
àifǔ
〖caress;fondle;showtendercarefor〗疼爱护慰
爱国
àiguó
〖loveone’scountry;bepatriotic〗热爱自己的国家
爱国忧民有古风
爱国主义
àiguózhǔyì
〖patriotism〗对国家的爱或忠心的思想;爱国者的美德和行动
爱好
àihào
〖like;love;befondof;bekeenon〗∶喜爱;具有浓厚兴趣并积极参加
爱好游泳
业余爱好
〖beongoodterms〗[方言]∶感情融洽;要好
乡里人都和她很爱好
爱河
àihé
〖love〗佛法说爱情如河流,人一沉溺即不能脱身,因以为喻
爱护
àihù
〖cherish;treasure;carefor;takegoodcareof〗喜欢并维护
爱护公物
爱克斯光
àikèsīguāng
〖X-ray〗也称X射线、伦琴射线。是一种电磁波,有很强的穿透能力。广泛用于医疗和科技方面
爱怜
àilián
〖showtendernesstowards〗喜爱;怜爱
爱恋
àiliàn
〖beinlovewith〗∶多指男女之间相爱而恋恋不舍
〖feeldeeplyattachedto〗∶感到深深地吸引
爱恋乡土
爱侣
àilǚ
〖lover〗相爱的伴侣
爱美
àiměi
〖enjoydressingup〗追求漂亮,保持外表美丽
爱面子
àimiànzi
〖besensitiveaboutone’sreputation;bekeenonface-saving;beconcernedaboutone’sface-saving〗过分顾及自己的体面,生怕被人看不起
爱莫能助
àimònéngzhù
〖beunabletohelpevenforthesakeoflove;lovebuthavenoabilitytohelp;willingtohelpbutunabletodoso〗莫:没有谁,不能;助:帮助。虽然同情,但无力相助
我爱莫能助,请你好自为之吧
爱慕
àimù
〖adoreandlove;takeareallikingto〗喜欢羡慕
相互爱慕
爱慕虚荣
爱昵
àinì
〖intimate〗亲热;亲昵
爱情
àiqíng
〖lovebetweenmanandwoman;personalaffection〗男女间爱恋的感情
爱人
àirén
〖loveothers〗爱别人,爱护并帮助他人
君子之爱人以德
宽厚而爱人
爱人
àiren
〖husbandorwife〗∶丈夫或妻子——在跟第三者说话时,夫妻一方对另一方的称呼
我的爱人在家呢,
或指他人夫妇中的一位
他爱人在县剧团当演员
〖lover;sweetheart〗∶情人。恋爱中男女的一方,未婚的恋人
爱人儿
àirénr
〖lovely〗[方言]∶逗人爱
这孩子的一双又大又水灵的眼睛,多爱人儿啊!
爱屋及乌
àiwū-jíwū
〖hethatlovesthetreelovesitsbranches;loveme,lovemydog〗爱一个人而连带爱他屋上的乌鸦。比喻喜爱一个人而连带地喜爱和他有关的人和物。及:达到
爱惜
àixī
〖besparingof;spare;treasure;cherish〗重视而不糟蹋
爱悦
àiyuè
〖adore〗爱慕;喜欢
男女之间,两情爱悦
爱憎
àizēng
〖loveandhate〗爱和恨
爱重
àizhòng
〖admire〗喜爱重视
因为他为人正直,所以受到了大家的爱重
爱滋病
àizībìng
〖AIDS〗同“艾滋病”

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– BBPE 月月心水

注音 จู้อิน:

– ㄞˋ

拼音 พินอิน:

– ài

前缀: 受=[用]被动承接也。

字身: 心=[体]内感器官,司情绪及认知。

字源: 会意-金文(原字未明)

字意: [用]用心承受他人的,喜欢、亲慕也,宠也,乐也。

体:

博爱: 对天地万物的亲慕。

友爱: 朋友之间的亲慕。

仁爱: 亲近怜恤同胞、万物。

爱人: 心意所专注的人。

爱心: 亲慕的心。

爱好: 喜欢专好。

爱憎: 同爱恨,相对词,喜欢与憎恨。

爱情: 亲慕之情。

爱意: 喜欢、亲慕的意念。

用:

关爱: 关心亲慕。

钟爱: 同厚爱,聚集喜欢,喜爱之意。

错爱: 错误的喜欢。

相爱: 彼此互相亲慕。

溺爱: 过于喜欢。

喜爱: 同欢爱,欢喜亲慕。

自爱: 自我喜欢、怜惜。

垂爱: 长上者对幼下者表示亲慕。

割爱: 分送喜欢。

疼爱: 宠惜。

珍爱: 珍重喜欢。

示爱: 表示喜欢亲慕。

可爱: 可被喜欢的。

酷爱: 非常喜爱。

偏爱: 同宠爱,特别喜欢。

慈爱: 慈祥亲和。

恩爱: 彼此喜欢,有互助的恩情。

遗爱: 遗留的恩惠。

爱财: 心意专注于财

爱欲: 心意专注于欲望的满足。

爱戴: 亲慕尊戴。

爱玩: 心意专注于玩乐。

爱怜: 同爱惜,喜欢怜悯。

爱慕: 喜欢思慕。

爱国: 心意专注于国。

爱上: 喜欢上。

爱护: 喜欢保护。

因:

果:

组合字: 暧燰僾嗳瞹叆

越南音 เสียงเวียดนาม : ais

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!