ลำดับขีดอักษร:爵【jué】

หมวดอักษร: 爫

ความหมายปัจจุบัน :

爵 [jué] –> 爵士乐 [juéshìyuè] ดนตรีแจ๊ส(jazz)

พัฒนาการตัวอักษร :jué
古代饮酒的器皿,三足,以不同的形状显示使用者的身份。
君主国家贵族封号(中国古代分为“公”、“侯”、“伯”、“子”、“男”五等):爵位。官爵。爵禄(爵位和俸禄)。爵士。
古同“雀”。
笔画数:17;
部首:爫;
笔顺编号:34432522151154124
笔顺:撇捺捺撇竖折竖竖横折横横折捺横竖捺

jué
【名】
(象形。甲骨文字形,象古代饮酒器。本义:古代酒器。青铜制)
盛酒的礼器,形似雀,青铜制,有流、两柱、三足,用以温酒或盛酒,盛行于殷代和西周初期〖anancientwinevesselwiththreelegsandaloophandle〗
爵,礼器也。象爵之形,中有鬯酒,又持之也。——《说文》
实二爵。——《仪礼·特牲礼》
殷以斝,周以爵。——《仪礼·明堂位》
洗爵奠斝。——《诗·大雅·行苇》
虢公请器,王与之爵。——《左传·庄公二十一年》
爵位,爵号,官位〖therankofnobility;peerage〗
王者之制禄爵。——《礼记·王制》
受爵不让。——《诗·小雅·角弓》
请卖爵子。——引汉·贾谊《论积贮疏》
爵通侯。——《汉书·李广苏建传》
高爵显位。——明·张溥《五人墓碑记》
又如:爵人(有爵位吃俸禄的人);爵敕(分封爵位的敕书);爵谥(爵位和谥号);爵号(爵位的名号);爵等(爵位的等级)
通“雀”。一种鸟,赤黑色〖sparrow〗
我有好爵,吾与尔靡之。——《易·中孚》
又如:爵跃(如雀之跳跃。表示欣喜之极);爵踊(足不离地而跳);爵钗(雀形的发钗);爵韦(赤黑色的韦);爵室(古代船上的远望室)

jué
【动】
授予官爵〖conferatitle(ofnobility)upon〗。如:爵命(封爵受职)
爵禄
juélù
〖rankofnobilityanditssalary〗官爵和俸禄
爵士
juéshì
〖knight〗∶欧洲君主国的最低爵位,不世袭,不在贵族之列
〖sir〗∶领有爵士头衔的人
业主现在已是爵士
爵士乐
juéshìyuè
〖jazz〗一种舞曲音乐,20世纪初产生于美国〖爵士,英jazz〗
爵位
juéwèi
〖rank(ortitle)ofnobility〗君主国家封贵族的等级

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– BWLI 月方(田)緃(中)点(戈)

注音 จู้อิน:

– ㄐㄩㄝˊ

拼音 พินอิน:

– jué

前缀:

字身:

字源: 象形-甲骨文

字意: [体]古代饮酒的器皿。

体:

爵位: 公、侯、伯、子、男等的位分。

用:

因:

果:

组合字: 爝嚼皭穱釂

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : xsewc

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : ciak

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : tsiaq

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : jiok

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : zio5

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : zoek

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : ziag4

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : tsiok4

日音 เสียงญี่ปุ่น : syaku

韩音 เสียงเกาหลี : jag

越南音 เสียงเวียดนาม : tuwowcs

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!