ลำดับขีดอักษร:爹【diē】

หมวดอักษร: 父

ความหมายปัจจุบัน :

爹 [diē] พ่อ(dad) –> 爹爹 [diēdiē] พ่อ, 爹妈 [diēmā] พ่อแม่, 爹娘 [diēniáng] พ่อแม่

พัฒนาการตัวอักษร :diē
父亲:爹爹。爹娘。
对老人或长者的尊称:大爹。老爹。
笔画数:10;
部首:父;
笔顺编号:3434354354
笔顺:撇捺撇捺撇折捺撇折捺

diē
【名】
(形声。从父,多声。本义:父亲)
〖口〗∶父亲〖dad;daddy〗——广泛流行于口语,尤其是在广大的农村用。如:爹娘(子女对父母的称呼)
对老者、长者的尊称〖uncle〗
女(徐七娘)常呼项〖四郎〗为阿爹…——王明清《摭青杂说》
[方言]∶祖父〖grandfather〗
阿爹!妈等你吃中饭呢!——茅盾《春蚕》
旧时对官长的尊称或作官长的代称〖sir〗
比及爹有这个心,小人打听在肚里了。——关汉卿《鲁斋郎》
爹爹
diēdie
〖father〗[方言]∶子女对父亲的称呼
〖grandfather〗∶祖父
爹妈
diēmā
〖fatherandmother〗父亲和母亲

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– CKNIN 金叉(大)钩(弓)点(戈)钩(弓)

注音 จู้อิน:

– ㄉㄧㄝ

拼音 พินอิน:

– diē

前缀: 父=[体]父亲。

字身: 多=[用]好也。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [体]父多恩,北方子女对父亲的称呼(古音从多)。

体:

爹爹: 父亲。

用:

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : daax

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : dax

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : tia

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : dia

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : die1

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : de

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : dia1

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : tia1

日音 เสียงญี่ปุ่น : ta

韩音 เสียงเกาหลี : da

越南音 เสียงเวียดนาม : ddaz

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!