ลำดับขีดอักษร:狐【hú】

หมวดอักษร: 犭

ความหมายปัจจุบัน :

狐 [hú] จิ้งจอก(fox) –> 狐狸 [húli] จิ้งจอก, 狐犬 [húquǎn] สุนัขจิ้งจอก

พัฒนาการตัวอักษร :
哺乳动物的一属,形状略像狼。毛赤黄色,性狡猾多疑,遇见攻击时肛门放出臭气,乘机逃跑。皮可做衣服(通称“狐狸”):狐臭(腋下臭气)。狐肷(狐腋下和腹部的毛皮)。狐疑(多疑)。狐媚(曲意逢迎,投入所好)。狐死首丘(传说狐狸将死,头必向出生的山丘。喻不忘本,亦喻对故乡的思念)。
姓。
笔画数:8;
部首:犭;
笔顺编号:35333544
笔顺:撇折撇撇撇折捺捺


【名】
(形声。从犬,瓜声。本义:狐狸)
同本义〖fox〗
朕狐疑。——《汉书·文帝纪》。注:“狐性多疑,每渡冰河,且听且渡,故言疑者称狐疑。”
小狐汔济。——《易·未济》
狐鸣呼曰。——《史记·陈涉世家》
狐裘不暖锦衾薄。——唐·岑参《白雪歌送武判官归京》
狐凭鼠伏。——《广东军务记》
又如:狐丘(狐穴居之小山);狐白(狐腋下的白毛);狐兔(狐和兔);狐仙(传说狐狸能修炼成仙,化为人形,与人来往)
喻坏人,小人〖badperson〗。如:狐唱枭和(喻坏人互相呼应);狐狼(喻奸诈凶恶);狐鼠(喻小人;坏人);狐鸣枭噪(喻小人嚣张);狐禅(异端邪说)
狐臭
húchòu
〖bromhidrosis;hircus〗病名。又名狐臊、胡臭、体气、腋气。为湿热内郁或遗传所致。腋下汗液有特殊臭味,其他如乳晕、脐部、外阴、肛周亦可发生。大部分患者同时伴有油耳朵症状
狐假虎威
hújiǎhǔwēi
〖theassinthelion’sskin;(fig)bullypeoplebyflauntingone’spowerfulconnections〗假:借。狐狸借老虎之威吓退百兽。比喻依仗别人的势力来恐吓人
狐狸
húli
〖fox〗
属于犬科的若干种机警的食肉类哺乳动物,与狼有亲缘关系,但体型较小,四肢较短,吻部较尖,有大而直竖的耳和蓬松的长尾,现被置于狐属及世界大多数地区都有一种或更多种代表的几个其他属
比喻奸诈狡猾的人
豺狼当路,安问狐狸!——《后汉书》
狐狸精
húlijīng
〖foxspiritsymbolizingaseductivewoman〗迷信人认为狐狸能修炼成精,变成美女迷惑人。指勾引诱惑男人的女子
王夫人道:“唱戏的女孩子,自然是狐狸精了!”——《红楼梦》
狐狸尾巴
húliwěiba
〖fox’stail-clovenhoof;sth.thatgivesawaytheevilintentionofsb.likeafoxtail〗比喻居心不良的言行举止
害人之心不可有,狐狸尾巴终究是藏不住的
狐媚
húmèi
〖bewitchbycajolery;enticebyflattery〗俗传狐善魅人,固称以媚态惑人为狐媚
狐朋狗友
húpéng-gǒuyǒu
〖apackofrogues;agangofscoundrels〗比喻不正派的朋友
你也别过于相信你那狐朋狗友。——向春《煤城激浪》
狐裘羔袖
húqiú-gāoxiù
〖goodonthewholebutnotperfect〗狐皮贵而羊羔皮贱。以狐皮衣配以羊皮袖,比喻整体很好,只是略有不足
余狐裘而羔袖。——《左传·襄公十四年》
狐犬
húquǎn
〖faxdog〗河犬(Azara’sdog)或其它各种近缘的南美野犬
狐群狗党
húqún-gǒudǎng
〖apackofrogues;agangofscoundrels〗骂人的话。指朋比为恶的一伙坏人
连一个正经的也没有,都是些狐群狗党!——《红楼梦》
也说“狐朋狗友”
狐臊
húsāo
〖bromhidrosis〗见“狐臭”
狐死首丘
húsǐ-shǒuqiū
〖nostalgic〗相传狐狸临死时,头必朝向出生的山丘。比喻不忘本或怀念故乡
鸟飞返乡,兔走归窟,狐死首丘。——《淮南子·说林训》
狐仙
húxiān
〖afairyfox;afoxspirit〗迷信者认为狐狸修炼而成的仙,人形,与人来往
狐疑
húyí
〖doubt;suspicion〗狐性多疑,每渡冰河,且听且渡。后用以称遇事犹豫不决
尚怀狐疑。——《资治通鉴》

狐疑之众。
满腹狐疑
狐疑不决
húyí-bùjué
〖undecided;beindecisiveinone’smind〗狐性多疑,没个决断。谓遇事犹豫不决
县官听说,也自狐疑不决。——明·东鲁古狂生《醉醒石》

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : gwaa

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : gho

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : vu

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : fu

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : hu2

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : wu

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : hu5

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : hoo5

日音 เสียงญี่ปุ่น : ko

韩音 เสียงเกาหลี : ho

越南音 เสียงเวียดนาม : hoof

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!