ลำดับขีดอักษร:狠【hěn】

หมวดอักษร: 犭

ความหมายปัจจุบัน :

狠 [hěn] เหี้ยมโหด –> 狠心 [hěnxīn] ใจร้าย

พัฒนาการตัวอักษร :hěn
凶恶,残忍:心狠。狠戾。狠毒。狠心。凶狠。
勉强地抑制住难过的心情:狠着心把泪止住。
严厉地:狠批他一顿。
全力以赴:狠劲。狠抓学习。
同“很”。
笔画数:9;
部首:犭;
笔顺编号:353511534
笔顺:撇折撇折横横折撇捺

hěn
【形】
(形声。从犬,艮(gèn)声。(wán)本义:犬争斗声。又指凶狠,残忍)
通“很”。凶狠;凶残〖cruel;ferocious〗。如:狠戾(恶毒凶暴);狠切(凶狠,严厉);狠劣(凶狠暴戾);狠虫(骂人的话。凶狠的人)
有能耐的,有本领的〖able〗。如:真是个过日子的狠手
坚决〖firm;resolute〗。如:狠抓不正之风;狠命(用尽全力);狠劲(用力,使劲)

hěn
【动】
下定决心〖determine〗
他爱钱如命,可是为维持事情,不得不狠了心。——老舍《骆驼祥子》
吃〖eat〗
两人登时狠了七碗。——《金瓶梅》

hěn
【副】
非常。同“很”〖very〗
这家子远得狠哩!相去有五七千里之路。——《西游记》
颇,相当〖quite〗
起孟说过想译一篇小说,篇幅是狠短的,可是现在还未寄来。——鲁迅《书信》
狠巴巴
hěnbābā
〖vicious〗凶狠的样子
他狠巴巴地讲了那些话方才罢休
狠毒
hěndú
〖vicious;venomous〗凶狠残暴
狠毒的老头
用心狠毒
狠命
hěnmìng
〖tryone’sutmost〗[方言]∶竭力;拼死
狠心
hěnxīn
〖cruel-hearted;heartless〗心地残酷的
狠心郎
丢下她似乎是太狠心了
狠揍
hěnzòu
〖licking〗狠狠一顿揍;挨别人一顿打

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– KHAV 叉(大)斜(竹)日纽(女)

注音 จู้อิน:

– ㄏㄣˇ

拼音 พินอิน:

– hěn

前缀: 犬=[体]狗,兽性。

字身: 艮=[用]目相比不相下,很戾不进也。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]犬艮,犬相斗之声,引申为残忍也。

体:

用:

狠斗: 残忍争斗。

狠毒: 残忍恶毒。

因:

果:

组合字:

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : ghonx

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : hen

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : hen

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : hen3

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : han

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : heng2

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : hern2

日音 เสียงญี่ปุ่น : gwan

越南音 เสียงเวียดนาม : ngaanj

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!