ลำดับขีดอักษร:班【bān】

หมวดอักษร: 王

ความหมายปัจจุบัน :

班 [bān] ชั้นเรียน, กะเข้างาน, กลุ่ม –> เช่น 一个班有几位老师? ห้องเรียนห้องหนึ่งมีคุณครูกี่ท่าน, 班机 [bānjī] เที่ยวบิน, 班级 [bānjí] ชั้นเรียน, 学习班 [xuéxíbān] ห้องเรียน, 上班 [shàngbān] เข้างาน เช่น 你每天几点上班? ทุกวันเธอเข้างานกี่โมง, 下班 [xiàbān] เลิกงาน เช่น 快要下班了。 ใกล้จะเลิกงานแล้ว, 夜班 [yèbān] กะกลางคืน, 班长 [bānzhǎng] หัวหน้าชั้น, 班车 [bānchē] รถโรงเรียน เช่น 有没有班车? มีรถโรงเรียนไหม, 西班牙 [xībānyá] สเปน, 初级班 [chūjíbān] ชั้นเรียนระดับต้น เช่น 初级班挺简单的。 ชั้นเรียนระดับต้นนั้นง่ายมาก

พัฒนาการตัวอักษร :bān
一群人按次序排成的行列:排班。按部就班。
工作或学习的组织:班组。班级。班长。班主任。领班。
军队编制中的基层单位,在“排”以下。
工作按时间分成的段落,亦指工作场所:早班。下班。值班。班房。
定时开行(x妌g )的:班车。班机。班期。
量词(a.用于人群,如“这班人真能干”;b.用于定时开行的交通运输工具,如“他搭下一班飞机走”)。
调回或调动(军队):班师。班兵。
古同“斑”,杂色。
姓。
笔画数:10;
部首:王;
笔顺编号:1121431121
笔顺:横横竖横捺撇横横竖横

bān
【动】
(会意。从玨,从刀。金文,中间是刀,左右是玉。象用刀割玉。本义:分割玉)
分瑞玉。瑞玉是古代玉质的信物,中分为二,各执其一以为信〖divideequally〗
班,分瑞玉也。——《说文》
班瑞于群后。——《书·舜典》
又如:班瑞(颁还瑞玉;颁赐祥瑞)
分开;离群〖separate;part〗
挥手自兹去,萧萧班马鸣。——李白《送友人》
又如:班马
赏赐;分给〖reward〗
晋侯执曹伯,班其所取侵地于诸侯也。——《公羊传·僖公三十一年》
又如:班扬符赏(颁布相应的赏赐);班授(颁发授予);班散(分给);班赐(颁赐;分赏)
分布;铺开〖distribute;spread〗
遇之于郑郊,班荆相与食。——《左传·襄公二十六年》
又如:班卖(摊开出卖);班荆
颁布。后作“颁”〖promulgate〗
周公…制礼乐,班度量,而下大服。——《汉书·翟方进传》
又如:班政(颁布政令);班论(颁布);班布(犹公布)
返回〖callback〗
请班师。——《左传·襄公十年》。注:“还也。”
又如:班军(回师,撤军);班旋(犹班师)
排列〖arrange;putinorder〗
班位于天下。——《韩非子·存韩》

bān
【名】
职位等次,位次;等级〖order〗
班在九人。——《左传·文公六年》。注:“位也。”
徐勉为吏部尚书,定为十八班。——《隋书·百官志》
又如:班秩(官员的品级);班禄(班位和俸禄);班资(官阶和资格)
序列;排列等级〖sequence〗
班,次也。——《小尔雅》
班,列也。——《方言三》
班,序也。——《广雅》
又如:按部就班;班次(补授或提升官职的先后次序);班列(按班排列)
引申朝班。指朝庭上臣下所站的队列〖line〗
班朝治军。——《礼记·曲礼》
使鲁为其班。——《左传·桓公六年》
又如:班部(大臣在朝见时按次序排成的行列);班台(古代以司马、司空、司徒为三台,故以泛称朝官之前列显要者)
按照职务或为某种需要而编成的组织〖team;group〗。也指旧时对剧团的称呼。如:班首(班头;为首的);班本(指戏文本);戏班;文班;武班
按时在教员指导之下学习同一学科、听教员讲授或进行有指导的讨论或演习的一群学生的组织〖class〗。如:西班牙语班
现行军队的基层单位,在排以下〖squad〗。如:三连六班冲上去!
一天之内按工作时间划分的段落〖duty;shift〗。如:三班倒;上夜班
指妓院〖brothel〗。如:班子(方言。指妓院)


bān
【形】
通“斑”。杂色,亦指杂色斑点或斑纹〖varicolored〗
纷总总其离合兮,班陆离其上下。——屈原《离骚》
有妇人出于室者,发班白,衣缁布之衣。——《晏子春秋·外篇》
班白者不徒行。——《韩非子·外储说左》
又如:班衣戏彩(《二十四孝》中的故事。言年已古稀的老莱子,身穿花衣,手持玩具,作儿童状以取悦双亲);班驳(杂色,色彩斑斓)
定时开行的〖regular〗。如:班机;班车

bān
【量】
用于人群〖group〗
忙出来吩咐雇了两班脚子。——《儒林外史》
又如:一班人马
用于定时开行的交通运输工具〖class〗。如:头班船;二班车
班辈,班辈儿
bānbèi,bānbèir
〖seniorityinthefamily〗[方言]∶辈分(辈代,同班辈,指同一代)
班禅喇嘛
Bānchánlǎma
〖PanchenLama〗西藏两大佛教精神领袖之一(另一为达赖喇嘛)
班车
bānchē
〖regularbus〗有一定时间和行程的客车
班次
bāncì
〖rank〗∶官员按品级排列的位次
排定班次
〖orderofrange〗
补授或提升官职的次序
他的班次很远,怎么能补缺呢?
泛指排列的次序或等级
会之班次,以国大小为序。——《春秋》
〖orderofclassesorgradesatschool〗∶学校班级的次序
〖numberofrunsorflights〗∶往来运行的交通工具开行的次数
增加货车班次
班房
bānfáng
〖jail;gaol;prisonwarel〗监狱或拘留所的俗称。本指衙门中衙役值班的地方,也指“衙役”
坐班房
班固《两都》
BānGù《liǎngdū》
〖《LiangDu》——aversewrittenbyBanGuinHahnDynasty〗班固作的《两都赋》。班固,东汉的史学家和文学家。两都,西汉的都城长安和东汉的都城洛阳
班机
bānjī
〖airliner;liner;regularflight〗按规定时间航行的客机
班级
bānjí
〖classesandgradesatschool〗学校里的年级和班的总称
班荆道故
bānjīng-dàogù
〖squat/sitaroundonthegrassandchatofoldtimes〗铺开荆草,坐于道边。指老友相逢叙旧
班马
bānmǎ
〖scatteredhorse〗离群的马
萧萧班马鸣。——唐·李白《送友人》
班门弄斧
bānmén-nòngfǔ
〖displayone’sslightskillbeforeanexpert〗在鲁班门前挥舞斧头。比喻在行家面前卖弄本领
班配
bānpèi
〖match〗[方言]∶结亲的双方条件相配
两人出身差不多,倒也班配
班师
bānshī
〖withdrawtroopsfromthefront〗∶还师;班还
班师振旅。——《书·大禹谟》
来日魏王必班师矣——《三国演义》
〖returnaftervictory〗∶出征军队胜利归来
你奉旨破吐藩,定西夏,班师回朝。——《元曲选·乔孟符》
两世姻缘
三》
班师得胜人欢乐,三军踊跃。——明·无名氏《破天阵》
班长
bānzhǎng
〖classmonitor〗∶学校班级中的负责学生
〖squadleader〗∶负责一个班的士兵,通常是军士级
〖bawd〗∶妓院老板
班主任
bānzhǔrèn
〖ateacherinchargeofaclass〗学校中负责某一班学生学习、生活和思想工作的教师
班子
bānzi
〖set-up(organized)group;staff〗∶为完成一定任务而成立的组织
一个优秀的班子帮助他完成他的外交使命
〖theatricaltroupe〗∶俗称剧团
戏班子
班组
bānzǔ
〖teamsandgroups〗工厂等生产部门的按工种或生产品种而分隔的最小组织单位

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– MGHLG 横(一)土斜(竹)緃(中)土

– MGILG 横(一)土点(戈)緃(中)土

注音 จู้อิน:

– ㄅㄢ

拼音 พินอิน:

– bān

前缀: 珏=[体]双玉。

字身: 刀=[体]原为刀字。

字源: 会意-金文

字意: [用]以刀剖玉,依次序行列而行;量词,一组人,一航次。

体:

戏班: 演戏的一组人。

班机: 飞机的航次。

班行: 行列次序。

班列: 行列。

班长: 行列次序之长。

班子: 指定词,一组人的团体。

用:

班白: 有行列的花白,指头发。

班别: 行列次序之别。

因:

班赏: 有次序分赏。

班师: 有次序地回师。

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : praan

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : pran

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : pae

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : ban

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : bang1

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : baan

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : bang1

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : pan1

日音 เสียงญี่ปุ่น : han

韩音 เสียงเกาหลี : ban

越南音 เสียงเวียดนาม : banz

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!