ลำดับขีดอักษร:璧【bì】

หมวดอักษร: 玉

ความหมายปัจจุบัน :

璧 [bì] เครื่องหยกสมัยโบราณ

พัฒนาการตัวอักษร :
平圆形中间有孔的玉,古代在典礼时用作礼器,亦可作饰物。
美玉的通称:璧人(即“玉人”,指容貌秀美的人)。璧日(像璧玉一样圆而亮的太阳)。璧月。
笔画数:18;
部首:玉;
笔顺编号:513251414311211214
笔顺:折横撇竖折横捺横捺撇横横竖横横竖横捺


【名】
(形声。从玉,辟声。本义:平而圆,中心有孔的玉)
同本义〖aroundflatpieceofjadewithaholeinit〗
璧,瑞玉环也。——《说文》
肉倍好谓之璧。——《尔雅·释器》。注:“肉边好孔。玉人,璧好三寸。”
璧者,方中圆外。——《白虎通》
宏璧。——《书·顾命》。郑注:“大璧,度尺二寸。”
以苍璧礼天。——《周礼·大宗伯》
如圭如璧。——《诗·卫风·淇奥》
愿以十五城请易璧。——《史记·廉颇蔺相如列传》
相如奉璧奏秦王。
又如:璧不可以防寒(比喻物品虽然贵重,但无实际的用处);璧雍(璧堂。古代天子所设的太学。外形好像圆璧,周围以水绕之)
玉的通称〖jade〗
柱以白璧,砌以青玉。——唐·李朝威《柳毅传》
又如:璧玉(上等美玉);璧散(古玉爵名。为祭祈时所用的礼器);璧人(仪容美好的人);璧门(用玉装饰的门)
喻月亮〖moon〗。如:璧采(比喻月光,月色)


【动】
退回赠送的礼品或归还借用之物〖return〗。如:璧帖拜门(退还以前结拜为兄弟的蓝帖,另具门生帖子拜在门下,改做师生关系);璧回(敬词。表示退还赠礼或归还借物)
璧合珠联
bìhé-zhūlián
〖excellentcombinationasacollectionofpearlsandgems〗比喻才美相匹、众美荟集。常作贺人新婚的祝词
皇王受命,天地兴符,仰观则璧合珠联,俯察则银黄玉紫。——唐·杨炯《公卿已下冕服议》
璧还
bìhuán
〖returnwiththanks;declineagiftwiththanks〗敬语,原璧退还。用于归还原物或推辞谢绝赠品
璧谢
bìxiè
〖declinewiththanks〗敬辞,送还所赠物品,并致谢意
璧月
bìyuè
〖themoonlikearoundflatpieceofjade〗月圆像璧一样。对月亮的美称
璧赵
bìzhào
〖returnsthtoitsowneringoodcondition〗将物品完整无损地归还原主

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– SJMGI 侧(尸)交(十)横(一)土点(戈)

注音 จู้อิน:

– ㄅㄧˋ

拼音 พินอิน:

– bì

前缀: 玉=[体]坚硬之美石。

字身: 辟=[体]可靠者。

字源: 会意,形声-金文

字意: [体]可靠的美玉,外圆内方,象天地之形者。

体:

白璧: 白玉。

璧人: 如玉之人。

用:

因:

璧还: 以完整之原玉归还。

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : peg

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : pjek

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : piq

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : biak

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : bi5

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : bik

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : biah4

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : pik4

日音 เสียงญี่ปุ่น : heki

韩音 เสียงเกาหลี : byeg

越南音 เสียงเวียดนาม : bichs

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!