ลำดับขีดอักษร:瓷【cí】

หมวดอักษร: 瓦

ความหมายปัจจุบัน :

瓷 [cí] เครื่องเคลือบ –> 瓷砖 [cízhuān] กระเบื้อง(ปูพื้น)

พัฒนาการตัวอักษร :
用高岭土烧成的一种质料,所做器物比陶器细致而坚硬:陶瓷。瓷瓶。瓷壶。瓷碗。瓷器。瓷砖。
笔画数:10;
部首:瓦;
笔顺编号:4135341554
笔顺:捺横撇折撇捺横折折捺【名】
(形声。从瓦,次声。本义:用高岭土烧制成的质料。也指瓷器)同本义〖china;porcelain〗
肴止于脯、醢、菜羹,器用瓷、漆。——司马光《训俭示康》
又如:瓷碗;细瓷;瓷枕;瓷仙(瓷器的人物造像);瓷注(陶瓷茶壶)


【动】
[方言]∶眼珠不动〖stare〗
严志和弯下腰,瓷着眼珠盯着地上老半天。——梁斌《红旗谱》
瓷雕
cídiāo
〖porcelaincarving〗在瓷制品上雕刻图案或人物
瓷瓶
cípíng
〖chinabottle〗∶瓷质的瓶子
〖insulator〗∶见“绝缘子”
瓷器
cíqì
〖porcelain;chinaware〗细密的陶瓷器皿,质硬,半透明,白色,发声清脆,且无孔,以高岭土、石英和长石为常用的基本原料,经一次灼烧而成,主要用作餐具、假牙、电绝缘体和化学器皿
瓷土
cítǔ
〖porcelainclay〗烧制瓷器用的纯净粘土
瓷窑
cíyáo
〖achinawarekiln〗烧瓷器的窑
瓷砖
cízhuān
〖ceramictile〗表面带釉饰的瓷土烧制成的砖块

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– IOMVN 点(戈)人横(一)纽(女)钩(弓)

– MOMVN 横(一)人横(一)纽(女)钩(弓)

注音 จู้อิน:

– ㄘˊ

拼音 พินอิน:

– cí

前缀: 瓦=[体]覆盖在屋顶上的土制薄片。

字身: 次=[体]位序。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [体]瓦有位序者,用细土烧成的物质,精致易碎。

体:

瓷土: 烧制瓷器的土。

瓷窑: 烧制瓷器的窑。

用:

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : zli

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : zii

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : zy

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : cii

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : cy2

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : ci

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : ce5

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : hui5

日音 เสียงญี่ปุ่น : si

韩音 เสียงเกาหลี : ja

越南音 เสียงเวียดนาม : tuwf

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!