ลำดับขีดอักษร:甲【jiǎ】

หมวดอักษร: 田

ความหมายปัจจุบัน :

甲 [jiǎ] กระดอง, เกราะ, อันดับที่หนึ่ง –> 甲虫 [jiǎchóng] แมลงเต่าทอง, 剪指甲 [jiǎnzhǐjiǎ] ตัดเล็บ, 指甲刀 [zhǐjiadāo] กรรไกรตัดเล็บ, 洗甲水 [xǐjiǎshuǐ ] น้ำยาล้างเล็บ, 铠甲 [kǎijiǎ] เสื้อเกราะ(suit of armour), 铠甲勇士 [kǎijiǎ yǒngshì] เกราะนักรบ, 装甲车辆 [zhuāngjiǎ chēliàng] รถหุ้มเกราะ, 装甲轿车 [zhuāngjiǎ jiàochē] รถเก๋งหุ้มเกราะ

พัฒนาการตัวอักษร :jiǎ
天干的第一位,用于作顺序第一的代称:甲子。花甲(六十岁的人)。
居于首位的,超过所有其它的:甲等。
古代科举考试成绩名次的分类:一甲(名为“进士及第”);二甲(名为“进士出身”);三甲(名为“同进士出身”)。
古代军人打仗穿的护身衣服,用皮革或金属叶片制成:盔甲。甲兵。甲士。
现代用金属做成有保护功能的装备:甲板。装甲车。
某些动物身上有保护功能的硬壳:龟甲。
手指或脚趾上的角质硬壳:指甲。
旧时户口编制单位:保甲。甲长。
植物果实的外壳:甲坼(外表裂开)。
古同“胛”,肩胛。
笔画数:5;
部首:田;
笔顺编号:25112
笔顺:竖折横横竖

jiá
【名】
(象形。小篆字形,像草木生芽后所戴的种皮裂开的形象。本义:种籽萌芽后所戴的种壳)
同本义〖skin〗
甲,东方之孟阳气萌动。从木,戴孚甲之象。——《说文》
甲象草木戴种而出之形。——《六书故》
雷雨作而百果草木皆甲坼(chè)。——《易·解》
又如:莩甲;甲坼(甲宅。外壳裂开。指草木种子裂开硬壳发出芽头)
古时战士的护身衣,用皮革或金属制成。也叫“铠”〖armor〗
献甲者执胄。——《礼记·曲礼》
殪以为大甲。——《国语·晋语》
齐国寡甲兵。——《战国策·齐策》
函人为甲。——《周礼·考工记》
擐甲执兵,固即死也。——《左传·成公二年》
卷甲而藏。——宋·苏轼《教战守》
甲冰霜迸落。——清·方苞《左忠毅公逸事》
弃甲投戈。——《广东军务记》
武器〖weapons〗
得甲库,取器械。——《资治通鉴》
披甲的人,即甲士〖soldier〗
晋侯饮赵盾酒,伏甲将攻之。——《左传·宣公二年》
精甲万人。——司马光《资治通鉴》
动物的坚硬的外壳〖shell〗。如:龟甲;鳞甲
手指或脚趾上的角质硬壳〖nail〗。如:指甲;趾甲
旧时户口编制单位〖Aunitofciviladministration〗。如:保甲;甲首(元代每二十户为一甲,明代十户为一甲,一甲之长为甲长)
天干的第一位,用以纪年、月、日〖thefirstofTenCelestialStems〗
乙卯乃雨,甲子又雨。——苏轼《喜雨亭记》
又如:六甲甲胆(中医认为人的脏腑分五行,同属的再以甲乙分。胆与肝同属木,胆称甲木,亦称甲胆)
六十甲子的省称〖sixtyyears〗。如:年过花甲
代词。用来指称佚名的人或文学作品中虚构的人名〖substitutewordforanindefiniteperson〗。如:某甲与某乙


jiǎ
【动】
居第一;冠于〖occupyfirstplace〗
治宅甲诸第。——《史记·魏其武安侯列传》
又如:桂林山水甲天下
把甲衣穿在身上〖putonarmor〗
晞一营大噪,尽甲。——柳宗元《段太尉逸事状》
又如:甲马(披甲的战马;画有神象或符咒的符箓);甲坊署(掌管甲胄等的官署);甲伍(披甲执兵的队伍);甲士(押甲的战士);甲第连云(形容达官显贵住宅高耸入云的样子)

jiǎ
【形】
第一的,上等的〖first〗。如:甲第(上等的府第;指豪富之家)
甲板
jiǎbǎn
〖deckofaship〗舰船上分隔上下各层的板,多指最上面的一层
甲苯
jiǎběn
〖toluene〗液态芳香烃C6H5CH3,与苯类似。主要用作溶剂,用作三硝基甲苯、各种染料、药物及其他各种有机化合物的原料
甲兵
jiǎbīng
〖armourandweaponry;militaryequipment〗∶铠甲和兵器
王于兴师,修我甲兵,与子偕行。——《诗·秦风·无衣》
甲兵顿弊。——宋·苏轼《教战守》
〖soldierinarmout〗∶兵士或军队
抑王兴甲。——《孟子·梁惠王上》
甲虫
jiǎchóng
〖beetle〗鞘翅目昆虫,有硬壳,如瓢虫、天牛、金龟子等
甲第
jiǎdì
〖amansion;ahall〗∶豪门贵族的宅第
〖topsuccessfulcandidateinanexamination〗∶科举考试第一等
用甲第为国相。——清·周容《芋老人传》
甲骨文
jiǎgǔwén
〖inscriptionsonbonesortortoiseshellsoftheShangDynasty〖16th—11thcenturyB.C.〗殷朝和周朝刻在龟甲和兽骨上的文字,内容多为占卜记录。现在的汉字就是从甲骨文演变下来的
甲库
jiǎkù
〖armoury;arsenal〗∶储藏甲胄兵器仓库
得甲库。——《资治通鉴·唐纪》
〖liberary〗∶收藏文书档案的库房
甲壳
jiǎqiào
〖carapace;crust〗动物身上的坚硬外壳,如乌龟、虾、蟹等
甲鱼
jiǎyú
〖soft-shelledturtle〗鳖
甲胄
jiǎzhòu
〖armor〗盔甲衣胄
躬擐甲胄。——《左伟·成公十三年》
甲胄之士
甲状腺
jiǎzhuàngxiàn
〖thyroidgland〗在颈部前方两侧的内分泌腺,能产生含碘激素,对新陈代谢率有很大的影响
甲子
Jiǎ-Zǐ
〖acycleofsixtyyears〗∶干支纪年或记岁数时六十组干支轮一周称一个甲子,共六十年
〖years〗∶岁月,年岁

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– WL 方(田)緃(中)

注音 จู้อิน:

– ㄐㄧㄚˋ

– ㄐㄧㄚˇ

拼音 พินอิน:

– jià

– jiǎ

前缀:

字身:

字源: 象形-甲骨文

字意: [体]象种子防护之硬壳,借为天干之首。地积户口单位。

体:

盔甲: 军人保头的盔及身着之衣。

保甲: 地方组织。

装甲: 加装硬板,军警用者。

甲板: 船上坚硬之舱面。

甲壳: 硬壳。

甲等: 第一等。

甲子: 天干地支之首,为六十年。

用:

因:

果:

组合字: 胛钾柙笚押呷匣岬闸舺狎玾

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : kraab

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : krap

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : ciaeq

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : gak

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : ja5

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : gaap

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : gah4

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : kah4

日音 เสียงญี่ปุ่น : kahu

韩音 เสียงเกาหลี : gab

越南音 เสียงเวียดนาม : giaps

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!