ลำดับขีดอักษร:畅【chàng】

หมวดอักษร: 田

ความหมายปัจจุบัน :

畅 (暢) [chàng] -ราบรื่น, ไม่ติดขัด -> 舒畅 [shūchàng] เบิกบานใจ, 顺畅 [shùnchàng] สะดวกราบรื่น

พัฒนาการตัวอักษร :(暢)
chàng
没有阻碍地:畅通。畅达。畅销。流畅。通畅。
痛快,尽情地:畅快。畅谈。畅游(a.畅快地游览:b.畅快地游泳)。欢畅。舒畅。畅所欲言。
姓。

笔画数:8;
部首:田;
笔顺编号:25112533
笔顺:竖折横横竖折撇撇


chàng
【形】
(形声。从申,昜(yáng)声。本义:畅通,无阻碍)
同本义〖smooth;unimpeded〗
登台四望,三面皆畅。——《韩非子·说林上》
美在其中,而畅于四支。——《易·坤》
又如:通畅(运行无阻);顺畅(顺利通畅,没有阻碍)
舒畅〖comfortable〗
旧国旧都,望之畅然。——《庄子·则阳》
感条畅之气。——《礼记·乐记》
美声畅于虞氏。——《文选·张衡·西京赋》
又如:宽畅(心里舒畅);酣畅(畅快)
茂盛〖flourishing〗
草木畅茂。——《孟子·滕文公上》
流畅,言辞敏捷、自在而流利〖fluent〗。如:畅利(流利);明畅(明白流畅)


chàng
【副】
正;极;甚〖very〗
青衫忒离俗,栽得畅可体。——《董西厢》
又如:畅好(畅好是,畅好道。真是,真正;正好,甚好)
尽情;痛快〖free〗。如:畅抒(尽情地抒发)
畅达
chàngdá
〖smooth;fluent〗∶流畅;通顺
撰长书以为贽,辞甚畅达。——明·宋濂《送东阳马生序》
他的作品有版画的刚劲、水彩画的轻松、明快,点线畅达,给人以更多的想象余地
〖passunimpeded〗∶通行无阻
往来畅达
畅快
chàngkuài
〖befreefrominhibition;carefree〗轻松愉快
畅所欲言
chàngsuǒyùyán
〖expresswithzestandgust;getsth.offone’schest〗痛快地把想说的话都说出来
教授有教授的架子,不能畅所欲言
畅谈
chàngtán
〖talkfreelyandtoone’sheart’scontent;chatwith〗尽情地谈
畅谈国内外大好形势
畅通
chàngtōng
〖straightway〗畅行;顺利通过
畅通的河道
道路畅通无阻
畅想
chàngxiǎng
〖thinkfreely〗无拘无束地尽情想象
畅销
chàngxiāo
〖sellbrisklyandeasily;haveareadymarket〗货物销售快
成套秋装很畅销
畅饮
chàngyǐn
〖drinkone’sfill〗痛饮
开怀畅饮
畅游
chàngyóu
〖enjoyagoodswim〗∶痛快地游泳
竞渡畅游
〖enjoyasightseeingtour〗∶舒畅地游玩
旧地畅游

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– LLAMH 緃(中)緃(中)日横(一)斜(竹)

注音 จู้อิน:

– ㄔㄤˋ

拼音 พินอิน:

– chàng

前缀: 申=[用]延伸。

字身: 昜=[用]扬也。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]延伸而高扬之,无阻状,痛快状。

体:

用:

通畅: 通而无阻。

畅销: 无阻之销售。

畅流: 无阻之流动。

畅行: 无阻之通行。

畅饮: 痛快之饮。

畅快: 痛快。

畅怀: 痛快之心怀。

畅达: 无阻且达。

因:

果:

组合字:

越南音 เสียงเวียดนาม : suwowngs

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!