ลำดับขีดอักษร:畸【jī】

หมวดอักษร: 田

ความหมายปัจจุบัน :

畸 [jī] –> 畸零(奇零) [jīlíng] โดดเดี่ยวเดียวดาย(孤零零)

พัฒนาการตัวอักษร :
不规则的,不正常的:畸形。畸胎。畸人。畸变。
残余,零星:畸数。畸零。畸羡(指剩余)。
偏:畸轻畸重。
古同“奇”,数目不成双的。
笔画数:13;
部首:田;
笔顺编号:2512113412512
笔顺:竖折横竖横横撇捺横竖折横竖

jī
【名】
(形声。从田,奇声。本义:零片的田地)
同本义〖irregularland〗
畸,残田也。——《说文》。段注:“残田者,余田不整齐者也。”
道千乘之国。——《论语·学而》。集解:“三百一十六里有畸。”
又如:畸余(未被侵占的残余土地);畸零(小块零散土地)
数的零头;余数〖odd〗。如:畸零;畸羡(剩余。多指剩余之物)
古称军队阵形的一翼〖wing〗。如:左畸(军队左部)

jī
【形】
不整齐的,不正规的〖irregular〗
墨子有见于齐,无见于畸。——《荀子·天论》。注:“畸,谓不齐也。”
又如:畸形;畸态(畸形病态)
偏离;偏颇〖lopsided〗。如:畸重畸轻(偏重偏轻,不合常规)
脱俗的,超群的〖extraordinary〗
敢问畸人。——《庄子·大宗师》
又如:畸人(与世俗格格不入的人);畸士(犹畸人。独行拔俗之人);畸行(超俗的、非凡的行为);畸民(畸客。高行拔俗之人)
单数的,奇数的。跟“双”、“偶”相对〖odd〗
畸人者,畸于人而侔于天。——《庄子·大宗师》。司马注:“畸,不耦也。”
畸则不可为。——《荀子·天论》
又如:畸日(单日。即逢一、三、五、七、九等的日子。跟“双日”相对)
畸变
jībiàn
〖distortion〗由于某种原因,事物变得和正常的或设想的情况有差异
畸零
jīlíng
〖odd〗∶谓整数以外零馀之数
〖lone〗∶孤单;孤独
畸零人
畸胎
jītāi
〖monster;teras〗由于遗传和发育的原因机体上严重异常的有机体(如胎儿)
畸形
jīxíng
〖deformity;abnormality;anomaly;deformation;malformation;disfiguration〗∶生物体某部分在发育中形成的不正常的形状
矮子的驼背畸形
〖abnormal;distorted;lopsided;unbalanced〗∶某一部分发展过快而造成的整体不平衡状态
畸形现象

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– WKMR 方(田)叉(大)横(一)口

注音 จู้อิน:

– ㄐㄧ

拼音 พินอิน:

– jī

前缀: 田=[体]可耕种的土地。

字身: 奇=[用]既大且可,罕见之状。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [体]罕见之田,零散不整的田地。

体:

用:

畸数: 不成整数者。

畸零: 罕有且零散。

畸形: 发展不整之形。

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : kral

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : kie

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : ki

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : ji1

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : gei

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : gi1

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : ki5

日音 เสียงญี่ปุ่น : ki

韩音 เสียงเกาหลี : gi

越南音 เสียงเวียดนาม : kiz

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!