ลำดับขีดอักษร:疙【gē】

หมวดอักษร: 疒

ความหมายปัจจุบัน :

疙 [gē] –> 疙瘩 [gēda] ตุ่มบนผิวหนัง

พัฒนาการตัวอักษร :
〔疙瘩〕a.皮肤上突起或肌肉上结成的病块,如“头上起了个疙疙”;b.小球形或块状的东西,如“芥菜疙疙”;c.不易解决的问题,如“思想疙疙”;d.不通畅或不爽利,如“这篇作文中的语句很疙疙”;e.量词,如“一疙疙糕”;f.麻烦,别扭。均亦作“疙疸”(“
瘩”、“疸”均读轻声)。


痴呆的样子。
笔画数:8;
部首:疒;
笔顺编号:41341315
笔顺:捺横撇捺横撇横折


——如:疙蹅蹅(象声词。敲击器物的声音);疙皱(蹙眉。表示烦恼、发愁);疙颤颤(抖动摇晃的样子;颤巍巍);疙秃(头上突起的疮疖)
疙瘩
gēda
〖aswellingontheskin;pimple;lump〗∶皮肤上突起或肌肉上结成的小硬块
长长的脸儿,一脸疙瘩。——《老残游记》
〖lump;knot〗∶小球形或块状物
面疙瘩
饿了有烤火排,有酸奶疙瘩。——《天山景物记》
〖aknotinone’sheart;hang-up〗∶喻指不易解决的问题
思想上的疙瘩一解,他感到轻松多了
疙瘩汤
gēdatāng
〖doughdropsoup〗带汤的面食,将面粉用水拌成面疙瘩,放入开水锅中,煮熟连汤吃
疙疙瘩瘩
gēge-dādā
也作“疙里疙瘩”
〖knotty〗∶不平滑很粗糙
路上疙里疙瘩净是石头子儿
〖knotty〗∶很粗糙
他皮肤上疙疙瘩瘩地长了些痱子
〖beintricateandobscure〗∶〖文字〗不通畅
生造词语,乱用术语疙里疙瘩,词不达意。——《谈修改文章》
〖troublesome〗〖口〗∶比喻办事遇到一些麻烦
总是疙疙瘩瘩的,没有做过一回顺心事

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– KON 叉(大)人钩(弓)

注音 จู้อิน:

– ㄍㄜ

拼音 พินอิน:

– gē

前缀: 疒=[体]疾病。

字身: 乞=[用]气,借为求。

字源: 会意,形声-衍文

字意: [体]病的气,在皮肤表面肿起的小肉瘤。

体:

疙瘩: 皮肤表面降起的小点。

用:

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : yvd

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : ngiot

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : keq

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : ngiet

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : gä5

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : gat

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : ngeg4

日音 เสียงญี่ปุ่น : gitu

韩音 เสียงเกาหลี : hlr

越南音 เสียงเวียดนาม : ngaatj

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!