ลำดับขีดอักษร:疯【fēng】

หมวดอักษร: 疒

ความหมายปัจจุบัน :

疯 (瘋) [fēng] บ้า –> 疯子 [fēngzǐ] คนบ้า, 疯狗 [fēnggǒu] หมาบ้า, 爱疯 [Àifēng] ไอโฟน(iPhone), 你疯了吧 ![nǐfēngleba] จะบ้าเหรอ

พัฒนาการตัวอักษร :(瘋)
fēng
病名,通常指精神病,患者神经错乱,精神失常:疯癫。疯狂。
言行狂妄:疯言疯语。
农作物生长旺盛而不结果实:小麦长疯了。
笔画数:9;
部首:疒;
笔顺编号:413413534
笔顺:捺横撇捺横撇折撇捺


fēng
【名】
(形声。从疒(chuáng),表示与疾病有关。风声。本义:头风病)
同本义〖migraine〗
疯,头病。——《集韵》
瘫痪〖paralysis〗
他那半肢疯,半个身子简直不能动。——茅盾《子夜》


fēng
【形】
神经错乱,精神失常〖mad;insane;crazy〗。如:疯病(神经错乱,精神失常的病);疯痰病(疯病);疯傻(疯癫痴呆);疯蒙(疯癫蒙昧)
形容任性放荡,不受管束或无节制地嬉笑哄闹〖unrestrained〗。如:疯闹(任性无节制地吵闹)
指农作物生长旺盛但不结果实〖spindled〗。如:疯长
疯癫
fēngdiān
〖insane〗∶显示精神不健全或精神错乱。由癫狂所影响
〖mad〗∶由于精神错乱而产生的或像精神错乱般表现的
他突然疯癫起来了
疯狗
fēnggǒu
〖maddog;rabiddog〗有狂犬病的狗;亦作骂人的话,喻丧失理智胡作非为的人
疯狂
fēngkuáng
〖insane〗∶发疯
一个疯人的疯狂劲儿
〖desperate;frenzied;unbridled〗∶比喻猖狂而凶狠
疯狂叫嚣
疯人
fēngrén
〖lunatic;madman;maniac〗精神失常的人
疯人院
fēngrényuàn
〖lunaticasylum〗∶旧时指专门收容精神病人的病院
〖madhouse;mentalhospital〗∶精神病院
疯瘫
fēngtān
〖paralysis〗瘫痪、麻痹、身体任何部位运动的或感觉的功能完全或部分的丧失
疯枝
fēngzhī
〖spindle〗棉花等植株上过旺生长的不结果实的分枝。也叫疯杈
疯子
fēngzi
〖madman〗∶患严重精神病的人
〖lunatic〗∶行为古怪的人;可能做出疯狂或放肆行为的人

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– KHNI 叉(大)斜(竹)钩(弓)点(戈)

注音 จู้อิน:

– ㄈㄥ

拼音 พินอิน:

– fēng

前缀: 疒=[体]有病卧床状。

字身: 风=[体]不定的空气流动。

字源: 会意,形声-衍文

字意: [体]不可捉摸如风之疾病,指精神病。

体:

疯子: 指定词,精神病者。

疯人: 不可捉摸之病人。

用:

发疯: 疯病发作。

疯狂: 不可捉摸之狂。

疯癫: 不可捉摸之精神病。

疯话: 不可捉摸之话。

因:

果:

组合字:

越南音 เสียงเวียดนาม : phongz

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!