ลำดับขีดอักษร:盟【méng】

หมวดอักษร: 皿

ความหมายปัจจุบัน :

盟 [méng] 联盟 (lián méng)พันธมิตร สัมพันธมิตร (liánméng)พันธมิตร (liánméng)สมาคม (liánméng)สันนิบาต 缔盟 (dìméng)ก่อตั้งเป็นพันธมิตร 结盟 (jié méng )ผูกพันเป็นพันธมิตร (jiéméng)ผูกพัน (เป็นพันธมิตร) 盟邦 (méng bāng)ประเทศสัมพันธมิตร (méngbāng)ประเทศพันธมิตร 盟誓 (méng shì)คำสัญญาเป็นพันธมิตรกัน (méngshì)คำสาบาน (ว่าจะเป็นพันธมิตร) 盟约 (méng yuē)สนธิสัญญาสันนิบาต (méngyuē)สนธิสัญญาว่าด้วยความร่วมมือ 盟国 (méng guó)ประเทศสัมพันธมิตร 盟友 (méng yǒu)ประเทศสัมพันธมิตร,สหายสัมพันธมิตร (méngyǒu)พันธมิตร” “

พัฒนาการตัวอักษร :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!