ลำดับขีดอักษร:盯【dīng】

หมวดอักษร: 目

ความหมายปัจจุบัน :

盯 [dīng] 直盯盯 (zhídīngdīng)จ้องเขม็ง (zhídīngdīng)ไม่วางตา 盯防 (dīng fáng)จับตามองและป้องกัน(ในการแข่งขันกีฬา) 盯视 (dīngshì)จ้องมอง 盯梢 (dīng shāo)ดูรายละเอียดใน钉梢 dīng shāo (dīngshāo)เฝ้าดู 盯住 (dīngzhù)จ้องมอง (dīngzhù)ติดตาม 盯 (dīng)จ้องมอง (dīng)จ้องเขม็ง, จ้องตามอง” “

พัฒนาการตัวอักษร :dīng
注视,集中视力看着,不放松:盯视。盯梢。
笔画数:7;
部首:目;
笔顺编号:2511112
笔顺:竖折横横横横竖

dīng
【动】
(形声。从目,丁声。本义:注视)
同本义〖stare〗。如:人们从树后好奇地盯着看
紧跟着不放松〖shadowsb.〗
盯梢
dīngshāo
〖shadowsb.;tailsb.〗暗中跟踪、监视。也作“钉梢”
盯视
dīngshì
〖lookat…fixedly〗不眨眼地盯住看
他盯视着老师写的字
盯住
dīngzhù
〖breathedownone’sneck〗∶逼近某人,紧盯某人
太多的债主在盯住他逼债
〖fasten〗∶集中或显著地注意
他的蓝眼睛锐利而热切地盯住将军

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– BUMN 月仰(山)横(一)钩(弓)

注音 จู้อิน:

– ㄉㄧㄥ

拼音 พินอิน:

– dīng

前缀: 目=[体]眼睛。

字身: 丁=[用]造物以木为丁,钉附之。

字源: 会意,形声-衍文

字意: [用]目如丁,眼睛钉着看。

体:

用:

因:

盯紧: 眼睛紧紧地钉在事物上。

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : rteyx

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : drang

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : tin

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : dang

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : cen2

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : deng

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : deeng3

日音 เสียงญี่ปุ่น : tou

韩音 เสียงเกาหลี : jeq

越南音 เสียงเวียดนาม : tranhf

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!