ลำดับขีดอักษร:盾【dùn】

หมวดอักษร: 目

ความหมายปัจจุบัน :

盾 [dùn] โล่(shield)

พัฒนาการตัวอักษร :dùn
古代打仗时防护身体,挡住敌人刀箭等的牌:盾牌(亦喻推托的借口)。后盾。
盾形的东西(多指硬币上的纹章):金盾。银盾。

笔画数:9;
部首:目;
笔顺编号:331225111
笔顺:撇撇横竖竖折横横横

dùn
【名】
(象形。小篆字形。上面象盾形,下面是“目”,表示以盾蔽目(身体)。本义:盾牌)
同本义〖shield〗
掌五兵五盾。——《周礼·司兵》。注:“干橹之属。司戈盾、及舍设藩盾。”
又如:盾威(指军心士气);盾矛(矛盾);盾橹(古代防护兵器);盾鼻(盾牌的把手);盾墨(盾鼻上磨墨)
盾形的物品〖shield-shapedthing〗。如:银盾;金盾
盾牌
dùnpái
〖shield;(tig)pretext;excuse〗戴在手臂上或用柄握在手中的一块宽的护甲(如用金属、木头或皮革做的),过去一般在战场上或单人格斗中用以护身(如防矛、箭或剑刺)。比喻推托的借口

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– HJBU 斜(竹)交(十)月仰(山)

注音 จู้อิน:

– (又音)ㄕㄨㄣˇ

– ㄉㄨㄣˋ

拼音 พินอิน:

– (又音)shǔn

– dùn

前缀:

字身:

字源: 象形-小篆文

字意: [体]象古兵器之形,用来扞身蔽目,即「藤牌」。

体:

甲盾: 坚甲藤牌。

用:

因:

果:

组合字: 腯鍎楯揗遁瞃循輴踲

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : lcuunx

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : duonx

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : den

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : tun

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : duen4

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : seon

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : dung2

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : tun2

日音 เสียงญี่ปุ่น : zyun

韩音 เสียงเกาหลี : sun

越南音 เสียงเวียดนาม : thuaanx

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!