ลำดับขีดอักษร:督【dū】

หมวดอักษร: 目

ความหมายปัจจุบัน :

督 [dū] ควบคุม –> 基督教 [jīdūjiào] ศาสนาคริสต์(Christianity), 督促 [dūcù] ควบคุมและเร่งรัด, 监督 [jiāndū] คอยกำกับดูแล/ตรวจเช็ค

พัฒนาการตัวอักษร :
察看;监管:监督。督办。督导。督察。督促。督师。督率(shu刬 )(亦作“督帅”)。督战。督学。
责罚:督过(督察责备)。督责。
古代将官名:都督。督邮。督护。总督。提督。督抚。
笔画数:13;
部首:目;
笔顺编号:2112345425111
笔顺:竖横横竖撇捺折捺竖折横横横


【动】
(形声。从目,叔声。本义:察看督促,监督)
同本义〖superintendanddirect〗
督,察也。——《说文》
禁督逆祀命者。——《周礼·春官·大祝》
植中枢,立督虑。——《太玄卷一周》
行督责之术。——《史记·李斯传》
离娄督绳。——《汉书·王褒传》
督责大臣。——《汉书·公孙贺传》
闻将军有意督过之。——《汉书·高帝纪》
亮使马谡督诸军在前。——《三国志·诸葛亮传》
又如:
督邮(官员。系汉时代表太守督察下属县吏政绩优劣、宣讲教会等的佐吏);
督责(督察处罚);
督过(督察责罚);
督训(督察教育);
督参(督察参验);
督诘(督察责问);
督整(督率整顿);
督齐(督率整顿);
督导(勉励);
督治(督率治理);
督理(监督治理;督率管理);
督御(监督治理);
督统(监督统率;率领);
督压(监视压服);
督视(监视);
督趱(督催赶行。趱:加快);
督进(督促前进);
督劝(督促劝勉);
督缮(督促修缮);
督催(犹督促);
督策(督促鞭策);
督饬(督促命令);
督迫(犹督促,催迫);
督切(督促;督责);
督索(催讨);
督正(矫正;纠正);
督听(正听;不偏听)
责备;责罚〖reproach;censure〗。如:督并(捆绑责打);督笞(杖罚;责打)
统率,指挥〖command〗
旋见一白酋督印度卒约百人。——清·徐珂《清稗类钞·战事类》


【名】
统帅诸军的将领〖governor〗
审知故松山殉难督师洪公果死耶?——清·全祖望《梅花岭记》
遂以周瑜、程普为左右督,将兵与备并力逆操。——《资治通鉴》
如:督镇(清代对省一级文武官员的统称);督臣(即总督);督署(总督衙门);督篆(总督的大印)
中医学名词。督脉〖Dupulse〗。又如:督任(人体的督脉与任脉)

督办
dūbàn
〖urgetohandle〗
督促办理;督察办理
督办粮秣
督促办理、督察办理的官名和机构名。清代后期中央和地方临时设置
督标
dūbiāo
〖armycommandedbygovernor-general〗总督所统率的军队。清代军制,督抚所管辖的绿营兵称“标”
城内督标抚标旗满官兵。——《广州军务记》
督察
dūchá
〖superintendanddirect;superviseandinspect〗监督检查
督导
dūdǎo
〖supervise〗监督、指导
督促
dūcù
〖superviseandurge;press〗监督催促
督促这个男孩做完功课
督抚
dūfǔ
〖governor-generalandprovincialgovernor;civilandmilitarygovernors〗总督和巡抚,明清两代最高的地方行政长官
督抚大吏争上符瑞。——《明史·海瑞传》
督府
dūfǔ
〖amilitaryoffice〗军府
督工
dūgōng
〖overseer〗监工
督过
dūguò
〖overlookandpunish〗监督责罚;责备
闻大王有意督过之,脱身独去,已至军矣。——《史记·项羽本记》
督军
dūjūn
〖Tuchun;militarygovernorofaprovince〗中国古时地方军政长官。汉代曾设督军御史,三国时尚有,为监军之官。北洋军阀时期将地方的军政长官都督改长督军(如省督军)。民国初省的最高军事长官
督脉
dūmài
〖duimpulse〗中医学名词。奇经八脉之一。身后之中脉为督脉
督署
dūshǔ
〖governor-generaloffice〗总督衙门
以辛亥三月二十九日围攻两广督署之役为最。——孙文《黄花冈七十二烈士事略序》
督率
dūshuài
〖command〗监督率领
督相
dūxiàng
〖superintendmilitaryaffairsgeneral〗督理军务的统帅
督相史忠烈公知势不可为。——清·全祖望《梅花岭记》
督学
dūxué
〖supervisor;educationalinspector〗旧时主管教育的部门中负责视察、监督学校工作的人,是提督学政或督学使者的简称
音乐督学
督战
dūzhàn
〖superviseoperations;directcampaign;superintendsoldiers〗在前线监督作战
亲临督战
督阵
dūzhèn
〖superintendsoldiersatthefront〗督促或监督作战

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– YEBU 卜水月仰(山)

注音 จู้อิน:

– ㄉㄨ

拼音 พินอิน:

– dū

前缀: 目=[体]视觉器官,即眼睛。

字身: 叔=善也。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]善视,好意监察。|[体]官名。

体:

督学: 学官。

用:

因:

督导:

果:

监督:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : xlcuuwc

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : tuuk

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : toq

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : duk

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : du5

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : duk

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : dog4

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : tok4

日音 เสียงญี่ปุ่น : toku

韩音 เสียงเกาหลี : dog

越南音 เสียงเวียดนาม : ddoocs

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!