ลำดับขีดอักษร:睹【dǔ】

หมวดอักษร: 目

ความหมายปัจจุบัน :

睹 (覩) [dǔ] เห็น –> 目睹 [mùdǔ] เห็นกับตา, 睹物思人 [dǔwùsīrén] เห็นสิ่งขอทำให้คิดถึงคน

พัฒนาการตัวอักษร :
看见:目睹。先睹为快。耳闻目睹。熟视无睹。有目共睹。睹物思人。

笔画数:13;
部首:目;
笔顺编号:2511112132511
笔顺:竖折横横横横竖横撇竖折横横【动】
(形声。从目,者声。本义:见,看见)
同本义〖see〗
睹,见也。——《说文》
圣人作而万物睹。——《易·文言传》
今我睹子之难穷也。——《庄子·秋水》
云霞明灭或可睹。——唐·李白《梦游天姥吟留别》
令人目不忍睹。——清·薛福成《观巴黎油画记》
又如:有目共睹;睹睐(看见;发现);睹闻(亲见亲闻);睹始知终(看见事物的开始阶段,就预见到它的最终结果);睹记(见闻与记忆)
察看〖watch;observe〗
赵简子将袭卫,使史默往睹之。——《吕氏春秋·召类》
又如:耳闻目睹;秋毫必睹
明白;懂得〖understand〗
不务深迂而难睹。——《论衡》
又如:睹事(懂事,明晓事理)
睹景伤情
dǔjǐng-shāngqíng
〖seeafamiliarscenethatfillsonewithinfinitemelancholy;thearticleleftbythedepartedremindsoneofitsowner〗看到周围的景象,有所感触而引起伤感之情
睹微知著
dǔwēi-zhīzhù
〖seethehint,seethetrend〗见到一点苗头,就知道其发展的趋势
仆虽不敏,又素不能原始见终,睹微知著,窃度主人之心,岂谓三子宜死,罚当刑中哉?—《三国志》
睹物伤情
dǔwù-shāngqíng
〖Thesightoffamiliarobjectsfillsonewithinfinitemelancholy〗见到有关故人的东西,便想起它的主人而伤感。形容怀念之深切
今虽年久,尚然记忆,睹物伤情,不觉哀泣。——明·冯梦龙《醒世恒言》
睹物思人
dǔwù-sīrén
〖lookatthethingandthinkofthepersonthearticleleftbythedepartedremindsoneofitsowner〗看到东西即想起与物有联系的人。常用于对死者或离去的人的追思

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– BUJKA 月仰(山)交(十)叉(大)日

– XBUJK 难月仰(山)交(十)叉(大)

注音 จู้อิน:

– ㄉㄨˇ

拼音 พินอิน:

– dǔ

前缀: 目=[体]眼睛。

字身: 者=[用]分别事物之词,此也。

字源: [用]目者,见此,得见也。

字意:

体:

用:

目睹: 眼见。

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : taax

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : tox

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : du

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : du3

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : dou

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : du2

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : too2

日音 เสียงญี่ปุ่น : to

韩音 เสียงเกาหลี : do

越南音 เสียงเวียดนาม : ddoor

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!