ลำดับขีดอักษร:瞪【dèng】

หมวดอักษร: 目

ความหมายปัจจุบัน :

瞪 [dèng] ถลึงตา –> 瞪眼 [dèngyǎn] ถลึงตา

พัฒนาการตัวอักษร :dèng
怒目直视:瞪眼。瞪视。
睁大眼睛发呆:目瞪口呆。
笔画数:17;
部首:目;
笔顺编号:25111543341251431
笔顺:竖折横横横折捺撇撇捺横竖折横捺撇横

dèng
【动】
睁大眼睛直视〖stare;glare〗
瞪,直视貌。——《广韵》
文瞪眸不转。——《晋书·郭文传》
齐首目以瞪眄。(眄:斜视)——王延寿《鲁灵光殿赋》
又如:瞪目(睁大眼睛直视);瞪瞪(睁大眼睛直视的样子;发呆的样子)

dèng
【形】
用力睁大〖眼睛〗〖openone’seyeswide〗
瞪,怒目直视貌。——《玉篇》
往往瞪视而诟詈之。——《宋史·盛度传》
又如:瞪瞢(视而不见的样子);瞪愕(张目吃惊的样子)
瞪服
dèngfú
〖staredown〗用瞪眼睛或者似乎是瞪眼睛的方法使软下来或屈从
瞪服了调皮的小王
瞪视
dèngshì
〖outface;stare〗睁大眼睛盯着看;凝视
他听此话,怒从心起,狠狠瞪视着这个年青人
瞪眼
dèngyǎn
〖stare〗∶同“瞪”
〖getangrywith〗∶跟人生气或耍态度
他就爱跟人瞪眼
表示无可奈何

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– BUNOT 月仰(山)钩(弓)人并(廿)

注音 จู้อิน:

– ㄉㄥˋ

拼音 พินอิน:

– dèng

前缀: 目=[体]眼睛。

字身: 登=[用]用力上进。

字源: 会意,形声-衍文

字意: [用]目登,用力直视。

体:

用:

瞪视: 用力直视。

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : dvy

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : dreng

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : ten

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : dang

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : cen2

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : caang

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : deeng3

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : theⁿ5

日音 เสียงญี่ปุ่น : tau

韩音 เสียงเกาหลี : jiq

越南音 เสียงเวียดนาม : truwngf

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!