ลำดับขีดอักษร:矩【jǔ】

หมวดอักษร: 矢

ความหมายปัจจุบัน :

矩 [jǔ] 髀肉复生 (bì ròu fù shēng)อุปมาว่า นั่งเอ้อระเหยไม่ทำงานตั้งนานจนจะเป็นง่อยอยู่แล้ว 错综复杂 (cuò zōng fù zá)สลับซับซ้อน 重复 (chóng fù)ซ้ำกัน, …ใหม่อีกครั้ง 规复 (guī fù)ฟื้น รื้อฟื้น 繁复 (fán fù)สลับซับซ้อน (fánfù)ซับซ้อน 答复 (dá fù)ตอบ (dáfù)ให้คำตอบ”

พัฒนาการตัวอักษร :
画直角或方形的工具:矩尺(曲尺)。矩形(长方形)。力矩(物理学上指使物体转动的力乘以到转轴的距离)。规矩。
法则,规则:循规蹈矩。
笔画数:9;
部首:矢;
笔顺编号:311341515
笔顺:撇横横撇捺横折横折【名】
(本字作巨,今字作矩。形声。从矢,巨声。本义:矩尺,画直角或方形的工具)
同本义〖carpenter’ssquare〗
求榘鑊之所同。——《离骚》
不以规矩,不能成方员。——《孟子·离娄上》
又如:矩墨(曲尺及绳墨。比喻准则、规矩);矩周规值(形容如规之相周,矩之相袭);矩度(泛指计量长度和角度的用具);矩绳(曲尺与墨绳。比喻规矩法则)
法度〖rule〗
七十而从心所欲,不逾矩。——《论语·为政》
又如:矩法(规矩法则);矩则(规章法则);矩设(按规矩设置);矩诲(以规矩法度教诲);矩鑊(规矩法度)
力和力臂的乘积〖moment〗。如:力矩
方形〖square〗
榘,方也。——《广雅》
员出于方,方出于矩,矩出于九九八十一。故折矩以为句广三、股修四,径隅五。——《周髀算经》
又如:矩形;矩坐(围成方形而坐);矩步(比喻行动谨慎,举步皆合于法度)
指秋季〖summer〗。如:矩杀(谓秋季万物凋落)
另见ju
矩形
jǔxíng
〖rectangle〗方形,即所有内角均为直角的平行四边形
矩阵
jǔzhèn
〖matrix〗数学元素(如联立线性方程的系数)的一组矩形排列之一,服从特殊的代数规律
矩阵元
jǔzhènyuán
〖matrixelement〗在表示量子态的矢量所构成的正交完全集内,一个元素与一指定算符作用于该集内另一个元素所得矢量的标积

ju
——见“规矩”(guīju)

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– OKSS 人叉(大)侧(尸)侧(尸)

注音 จู้อิน:

– ㄐㄩˇ

拼音 พินอิน:

– jǔ

前缀: 矢=[体]箭也。

字身: 巨=[用]手持规矩以测。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [体]手持工以量中正之矢,引申方形也;地也;法制也。

体:

规矩: 圆规与矩尺,不变的准则。

矩形: 方形。

矩墨: 矩尺和绳墨,引申规则法度。

用:

因:

踰矩: 踰越规距。

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : kwax

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : kyox

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : ciu

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : gi

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : jü3

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : geoi

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : ge2

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : kI2

日音 เสียงญี่ปุ่น : ku

韩音 เสียงเกาหลี : gu

越南音 เสียงเวียดนาม : cur

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!