ลำดับขีดอักษร:矮【ǎi】

หมวดอักษร: 矢

ความหมายปัจจุบัน :

矮 [ǎi] เตี้ย –> 低矮 [dī’ǎi] เตี้ย, 矮小 [ǎixiǎo] เตี้ยและเล็ก, 矮矮的 [ǎi’ǎide] เตี้ย

พัฒนาการตัวอักษร :
ǎi
人的身材短:矮人。矮矬。矮个儿。矮墩墩。
高度小:矮林。矮墙。矮屋。
等级地位低:工资他比我矮一级。
低高
笔画数:13;
部首:矢;
笔顺编号:3113431234531
笔顺:撇横横撇捺撇横竖撇捺折撇横

ǎi
【形】
(形声。从矢,委声。本义:身材短)
同本义(古汉语多用短,少用矮)〖short;humanbeing,animalorplantmuchlowerthantheaverage〗
矮,短人也。——《说文新附》
道州地产民多矮,每年常配乡户,竟以其男号为矮奴。——《旧唐书·阳城传》。
又如:又矮又胖;矮个(身材短小的人)
低,不高〖low〗
矮墙低屋的,难道都不怕亲戚们听见笑话了吗?——《红楼梦》。
又如:矮屋(低小的小屋)
等级、地位在下〖belowingrade〗。如:我比他矮一级
情感不高尚的;卑下的〖base〗
当着矮人,别说矮话。——《红楼梦》

ǎi
【动】
使身体放低〖makedwarf〗。如:一矮身,躲了过去
矮矮实实
ǎiǎi-shíshí
〖stout〗身材不高但长得壮实
矮矬子
ǎicuózi
〖elf〗矮个儿;身材矮小的人
矮凳
ǎidèng
〖lowstool;taboret〗∶一种没有扶手和靠背的坐具
〖印度mora〗∶矮柳条凳或搁脚凳
矮墩墩
ǎidūndūn
〖dumpy;stout;stumpy;pudgy〗过于粗胖的样子;矮胖得难看的样子
矮笃笃
ǎidǔdǔ
〖short〗身材矮小的样子
矮个子
ǎigèzi
〖personofshortstature;elf〗身材矮小的人或生物
矮林
ǎilín
〖brushwood;bushesandlowtrees〗指灌木丛或外形矮小的森林
矮胖
ǎipàng
〖lumpish;roly-poly;shortandstout;dumpy〗又矮又胖
矮胖的姑娘
矮胖体形
矮小
ǎixiǎo
〖dwarf;midget;pigmy;shortandsmall〗∶又矮又小
矮小的身材
〖lowandsmall〗∶低矮而小
矮小的树木
矮星
ǎixīng
〖dwarfstar〗亮度正常或较低而重量及大小比较小的星(如太阳)
矮子
ǎizi
〖ashortperson;dwarf〗身材矮小的人
矮子里拔将军
ǎizilǐbájiāngjūn
〖choosethebestpersonavailableaspickageneralfromamongthedwarfs〗从现有的并不出色的人中选择最佳者

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– OKHDV 人叉(大)斜(竹)木纽(女)

注音 จู้อิน:

– ㄞˇ

拼音 พินอิน:

– ǎi

前缀: 矢=[体]箭也。

字身: 委=[用]屈也。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]箭之屈者,不长也,低也,短小也。

体:

矮子: 指定词,身材短小之人。

用:

矮胖: 短又肥。

矮小: 短小。

矮墙: 短墙。

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : qraalx

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : qrex

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : a

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : ai

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : ä3

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : ai

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : oi2

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : ai2

日音 เสียงญี่ปุ่น : ai

韩音 เสียงเกาหลี : qoai

越南音 เสียงเวียดนาม : air

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!