ลำดับขีดอักษร:砍【kǎn】

หมวดอักษร: 石

ความหมายปัจจุบัน :

砍 [kǎn] ตัด –> 砍价 [kǎnjià] ต่อรองราคา, 砍柴 [kǎn chái] ตัดฟืน(cut firewood)

พัฒนาการตัวอักษร :kǎn
用刀斧等猛剁,用力劈:砍柴。砍伐。
方言,把东西扔出去:砍砖头。
喻取缔(某组织)或取消(某项目、条款):原定的基建项目砍了三分之一。
笔画数:9;
部首:石;
笔顺编号:132513534
笔顺:横撇竖折横撇折撇捺

kǎn
【动】
(形声。从石,欠声。本义:猛劈)
同本义〖chop;hack;cut〗
刀砍不入。——《广东军务记》
又如:砍柴禾;砍树;砍削(用刀、斧劈或削);砍杀(用刀斧杀人;拼杀);砍头(杀头);砍脍(细切鱼肉)
[方言]∶挖〖dig〗
镢头举得挺高,可是落到地上,砍不了两寸深。——《吕梁英雄传》
砍大山
kǎndàshān
〖piffle〗[方言]∶海阔天空地闲聊;神聊
砍刀
kǎndāo
〖choppingknife〗∶一种通常带月牙形刀身的刀,用于砍或剁(如肉和蔬菜)
〖chopper〗∶砍柴用的刀,刀身较长,刀背较厚,有木柄
砍伐
kǎnfá
〖fell(trees)〗用锯、斧等把树干锯下来或伐倒
砍伐山林

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– MRNO 横(一)口钩(弓)人

注音 จู้อิน:

– ㄎㄢˇ

拼音 พินอิน:

– kǎn

前缀: 石=[体]质地坚硬的土。

字身: 欠=[用]不足。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]用工具施力于物,使不足,剖裂也。

体:

用:

砍伐: 剖裂。

因:

砍断: 剖裂截断。

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : khoomx

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : khomx

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : khe

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : kam

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : kang3

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : ham

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : kam2

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : kham2

日音 เสียงญี่ปุ่น : kan

越南音 เสียงเวียดนาม : khamr

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!