ลำดับขีดอักษร:碍【ài】

หมวดอักษร: 石

ความหมายปัจจุบัน :

碍 (礙) [ài] อุปสรรค ขัดขวาง –> 碍眼 [àiyǎn] ขวางหูขวางตา, 阻碍 [zǔ’ài] อุปสรรค

พัฒนาการตัวอักษร :


(礙)
ài
妨害,限阻:妨碍。阻碍。碍事。障碍。
笔画数:13;
部首:石;
笔顺编号:1325125111124
笔顺:横撇竖折横竖折横横横横竖捺


ài
【动】
(形声。从石,疑声。本义:妨碍,阻挡)
同本义〖prevent;stop〗
碍,止也。——《说文》
限至曰碍。——《通俗文》
孰能碍之。——《列子·力命》。注:“止也。”
碍诸以礼乐。——《法言·问道》。注:“限也。”
直视无碍——吴均《与朱元思书》
咱们别在这里碍手碍脚的——《红楼梦》。
又如:碍手碍脚
妨碍别人做事,使人感到不方便;障碍(挡住道路,使不能顺利通过;也指阻挡物);碍着脸(难为情,怕伤情面)
遮蔽;掩盖〖cover;screen〗
云雾不礙其视。——《列子·黄帝》
四角碍白日,七层摩苍穹。——岑参《与高适薛据同登慈恩寺》
牵挂〖worry〗
洞同覆载,而无所碍。——《淮南子·缪称》。注:“挂也。”
那时我身入空门,一身无碍,万缘俱寂。——《儿女英雄传》
碍口
àikǒu
〖tooshytospeakout;betooembarrassingtomention;hesitateinspeakingout〗由于某种原因不能明说
碍面子
àimiànzi
〖forfearofhurtingsb.’sfeelings;forthesakeoffriendship〗由于情面的限制、约束
碍难
àinán
〖beinconvenientforcertainreasons;bedifficult〗∶难于(旧时公文套语)
碍难照办
〖finditsomewhatembarrassing〗[方言]∶为难
碍事
àishì
〖inconvenient;detrimental;impedetheprogressofanaffair;beahindrance〗指使人不方便,或妨碍人
未使用的知识好比无用的杂物,经常碍事
碍眼
àiyǎn
〖beaneyesore;offendtheeye〗∶看着不舒服;不顺眼
东西乱堆在那里怪碍眼的
〖beintheway〗[方言]∶妨碍别人的事情;使人感到不方便

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– MRPKO 横(一)口心叉(大)人

注音 จู้อิน:

– ㄞˋ

拼音 พินอิน:

– ài

前缀: 石=[体]质地坚硬的土。

字身: 疑=[用]未决定状。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]有石未定,乃过程中不顺的状况,妨也,阻也。

体:

用:

妨碍: 动作过程中不顺状。

阻碍: 动作过程中不顺状。

罣碍: 动作过程中不顺状。

因:

碍眼: 妨阻眼睛的视线。

碍手: 妨阻手的运作。

果:

滞碍: 停滞而不顺。

障碍: 遮蔽而不顺。

组合字:

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : ä4

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : ngoi

韩音 เสียงเกาหลี : qai

越南音 เสียงเวียดนาม : ngaij

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!