ลำดับขีดอักษร:磕【kē】

หมวดอักษร: 石

ความหมายปัจจุบัน :

磕 [kē] กระทบ –> 磕碰 [kēpèng] กระทบกระทั่ง, 磕头 [kētóu] คุกเข่าคำนับ(ก้มศรีษะให้ติดพื้น)

พัฒนาการตัวอักษร :
碰在硬东西上:头磕破了。磕磕碰碰(喻人和人之间发生的小冲突)。磕头碰脑。磕头(亦作“叩头”)。
把东西向较硬处碰使附着物掉下来:磕打。磕烟袋锅儿。
笔画数:15;
部首:石;
笔顺编号:132511215425221
笔顺:横撇竖折横横竖横折捺竖折竖竖横


【象】
(形声。从石hé声。本义:石声或鼓声)同本义〖bump〗
石头撞击声
磕,石声。——《说文》
物相碰声
榜舫兮下流,东注兮磕磕。——汉·王褒《九怀尊嘉》
又如:磕擦擦(形容物体磨擦碰撞声或马蹄声);磕磕(物相碰声);磕扑扑(急促的脚步声)
眯稳莸犊痴渡鄙H磕叉(磕叉叉;磕擦。砍砸斩杀声)


【动】
碰击,碰撞〖knockagainststh.hard〗
云缠风束乱敲磕。——杜牧《大雨行》
又如:磕打(捶打;比喻折磨);磕开(击开;撞开);磕撞(碰撞,撞击);磕竹(用两块瓢形的竹、木片占卜吉凶);磕牙料嘴(斗嘴,耍嘴皮子);磕绊(由说话引起的争端冲突)
通“嗑”(kè)。用上下牙咬有壳的或硬的东西〖cracksth.betweentheteeth〗
黛玉磕着瓜子儿,只管抿着嘴儿笑。——《红楼梦》
叩头,旧时的跪拜礼〖kowtow〗
爹!就这样跪着磕吧,别换衣服啦。——曹禺《北京人》
又如:磕头礼拜(叩头行礼);磕扑(双膝同时着地的声音)
倾侧倒下〖fall〗。如:磕伏(俯卧;趴);磕爬四五六(方言。向前跌倒,即跌个狗吃尿)
通“瞌”〖nap〗。如:磕睡(睡眠,亦指倦极小睡);磕睡虫(神话中一种促人睡眠的虫)
套;戴;扣上〖puton〗。如:帽子往头上一磕;磕脑(古代男子裹头的巾)


【形】
凸出〖protruding〗。如:磕额(额头凸出);磕膝盖(方言。膝盖)


【副】
突然〖suddenly〗。如:磕搭
(亦作“磕答”、“磕塔”。犹言一下子,突然)
磕巴
kēba
〖stammer;stutter〗口吃。发声和说话时不由己地停顿或重复
磕打
kēdǎ
〖knocksth.outofacontainer,vessel,etc.〗敲打。把东西(主要是盛东西的器物)向地上或较硬的东西上碰,使附着的东西掉下来
他磕打了一下烟袋锅
磕磕绊绊
kēkē-bànbàn
〖stumble〗跌跌撞撞
到后来两目如漆,只得磕磕绊绊,勉强下了山坡。——《野叟曝言》
磕头
kētóu
〖kowtow,kotow〗旧时礼节,跪在地上两手扶地,头挨地
磕头碰脑
kētóu-pèngnǎo
〖bumpagainstthingsoneveryside;pushandbumpagainstoneanother〗∶指人多、东西多互相挤碰
一大群人磕头碰脑地挤着看热闹
〖notgetalong〗∶比喻人与人之间闹矛盾
街坊邻里有个磕头碰脑的事,他都出面调停
磕头如捣蒜
kētóurúdǎosuàn
〖kowtowfrequently〗磕头如同蒜锤捣蒜那么快。形容求饶的狼狈相
可汗磕头如捣蒜的说道:“我等肉眼凡夫,不知天使系何等神佛。”——《野叟曝言》
磕头烧香
kētóu-shāoxiāng
〖plead〗〖北方口语〗∶比喻求人说好话
对这些黑心肝,光磕头烧香不行,我醒过劲来了,得和他们干!

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– MRGIT 横(一)口土点(戈)并(廿)

注音 จู้อิน:

– ㄎㄜ

拼音 พินอิน:

– kē

前缀: 石=[体]质地坚硬的土。

字身: 盍=[用]聚集。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]聚石,石头撞击,其声其状。

体:

用:

因:

磕头: 以头点地,表示恭敬。

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : khaab

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : khad

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : kheq

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : kap

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : kä4

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : ham

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : kab4

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : khap8

日音 เสียงญี่ปุ่น : kai

韩音 เสียงเกาหลี : gai

越南音 เสียงเวียดนาม : khais

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!