ลำดับขีดอักษร:祭【jì】

หมวดอักษร: 示

ความหมายปัจจุบัน :

祭 [jì] เซ่นไหว้ –> 祭祀 [jìsì] เซ่นไหว้, 祭拜 [jìbài] บูชาเซ่นไหว้, 祭祖 [jìzǔ] เซ่นไหว้บรรพบุรุษ, 祭品 [jìpǐn] ของเซ่นไหว้

พัฒนาการตัวอักษร :
对死者表示追悼、敬意的仪式:祭奠。祭礼。祭灵。祭典。祭扫。
供奉鬼神或祖先:祭祖。祭天。祭祀。祭灶。
使用(法宝):祭起一件法宝。

zhài
姓。
笔画数:11;
部首:示;
笔顺编号:35445411234
笔顺:撇折捺捺折捺横横竖撇捺

jì
【动】
(会意。甲骨文字形,左边是牲肉;左边是“又”(手);中间象祭桌。表示以手持肉祭祀神灵。古人杀牲,一是为自己吃,再就是常把牲肉放在祭台上,“祭”字就是有酒肉的祭祀,即牲祭。本义:祭祀)
同本义〖obit;offerasacrifice〗
祭,祀也。——《说文》
祭之为言索也。——《说苑·权谋》
祭者,荐其时也,荐其敬也,荐其美也,非享味也。——《谷梁传·成公十七年》
无牲而祭曰荐,荐而加牲曰祭。——《公羊传·桓公八年》注
祭者,所以追养继孝也。——《礼记·祭统》
祭于公,不宿肉。祭肉不出三日。——《论语·乡党》
以灵鼓鼓社祭。——《周礼·地官》
又如:公祭死难烈士;主祭;陪祭;祭扫(祭祀并扫墓)
使用,旧小说中谓用咒语施放神秘武器〖wield〗。如:祭起一件法宝来
另见zhài
祭奠
jìdiàn
〖obit;offerasacrificeto;holdamemorialceremonyfor〗为追念死者并安抚其在天之灵而举行仪式
祭奠亡魂
祭礼
jìlǐ
〖sacrificialrites;memorialceremony〗∶祭奠仪式
〖sacrificialofferings〗∶祭奠、祭祀用品
祭灵
jìlíng
〖obitatthebier〗祭奠死者的灵魂,一般在灵柩或灵堂前
祭品
jìpǐn
〖sacrifice;oblation;sacrificialoffering〗祭祀用品
祭器
jìqì
〖sacrificialutensil〗祭祀时用的器具
祭扫
jìsǎo
〖sacrificeandrenovatethetomb〗到墓前祭奠亡灵,并打扫坟墓
祭司
jìsī
〖priest〗∶基督教以前或非基督教会中在祭台上辅祭或主祭的圣职人员
〖masterofceremonies〗∶在罗马天主教会正式礼拜仪式上负责监督各种仪式的妥善安排的官员
祭祀
jìsì
〖offersacrificetogodsorancesters〗置备供品对神佛或祖先行礼,表示崇敬并祈求保佑
祭台
jìtái
〖sacrificialaltar〗祭祀用的台子。亦称“祭坛”
祭坛
jìtán
〖sacrificialaltar〗祭台
祭文
jìwén
〖funeraloration;elegiacaddress〗祭奠死者或供奉神仙时唱读的文章
祭享
jìxiǎng
〖sacrifice〗供奉祭品祭神
祭衣
jìyī
〖canonicals〗某些教会的神职人员在举行宗教仪式时按其教会的规定应穿的服装
祭仪
jìyí
〖sacrifice〗∶祭祀用的供品
〖sacrificialceremony〗∶祭祀仪式
祭幛
jìzhàng
〖ascrollofclothofcondolence〗吊唁死者的幛子
祭祖
jìzǔ
〖ancestorcult〗为避灾得福而对亡祖灵魂之敬拜与祭奠仪式

Zhài
【名】

另见jì

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– BOMMF 月人横(一)横(一)火

注音 จู้อิน:

– ㄓㄞˋ

– ㄐㄧˋ

拼音 พินอิน:

– zhài

– jì

前缀: 肉手=[用]手拿肉。

字身: 示=[用]告知神明。

字源: 会意-甲骨文

字意: [用]以肉敬拜神明或祖先,人神交接,祀也。

体:

祭服: 祭拜之服装。

祭酒: 祭拜之酒,古时有专职故名。

祭品: 祭拜之物品。

祭司: 祭拜之专人。

祭奠: 祭拜之奠仪。

祭文: 祭拜之文章。

用:

祭祀: 祭拜奉祀。

祭天: 祭拜天神。

因:

果:

组合字: 暩漈察瘵傺憏蔡穄际縩

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : xsreeds

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : cied

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : tsi

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : ji

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : zhä4

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : zaai

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : zi3

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : tse3

日音 เสียงญี่ปุ่น : sei

韩音 เสียงเกาหลี : jei

越南音 เสียงเวียดนาม : tees

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!