ลำดับขีดอักษร:禾【hé】

หมวดอักษร: 禾

ความหมายปัจจุบัน :

禾 [hé] 禾苗 (hé miáo)ต้นข้าว ต้นกล้า (hémiáo)ต้นกล้าของต้นข้าว 禾本科 (hé běn kē)ธัญพืช 禾场 (hé chǎng)ลานนวดข้าวหรือลานตากข้าว (hécháng)ลานนวดข้าว 禾 (hé)ต้นข้าว (hé)ต้นข้าว โบราณหมายถึงเมล็ดข้าว (hé)เมล็ดข้าว

พัฒนาการตัวอักษร :
谷类植物的统称:禾苗。禾本科(单子叶植物的一科)。
古代指粟(谷子)。
笔画数:5;
部首:禾;
笔顺编号:31234
笔顺:撇横竖撇捺


【名】
(象形。金文字形,象垂穗的禾本科农作物。汉字部首之一。从“禾”的字多与农作物有关。本义:谷类作物的总称)
古代指粟,即今之小米〖millet〗
禾,嘉谷也,二月始生,八月而孰,得时之中,故谓之禾。——《说文》
粢黍稻其采谓之禾。盖凡谷皆以成实为费,禾象穗成,故为嘉谷之通名,谷未秀曰苗,已秀曰禾。——《广雅·释草》
又如:禾粟(谷粟);禾畴(种植禾谷的田野);禾颖(带芒的谷穗);禾绢(谷穗);禾线(谷穗);禾稿(连茎带穗的谷类收获物);禾菽(谷类和豆类)
粟的植株;谷类植物的统称〖cerealcrops〗
九月筑场圃,十月纳禾稼。——《诗·豳风·七月》
六月禾未秀,官家已修仓。——聂夷中《田家》
取禾三百亿。
取禾三百囷。
禾生陇亩无东西。——唐·杜甫《兵车行》
一丘之禾。——宋·沈括《梦溪笔谈》
又如:禾黍(泛指庄稼或粮食);禾卉(谷类作物的植株);禾稼(谷类作物的统称);禾谷(谷类作物)
禾秆〖stem〗。如:禾茇(禾稼割取穗子后留下的茎秆)
特指初生没有吐穗的水稻〖rice〗
夫惜草茅者耗禾穗,惠盗贼者伤良民。——《韩非子·难二》
天大雷电以风,禾尽偃。——《书·金滕》
又如:禾田(稻田);禾把(连穗带秆的稻捆子);禾更旧时以稻谷代替差役的一种赋税;禾米(稻米);禾稻(稻谷)
禾本科
héběnkē
〖Gramineae;thegrassfamily〗单子叶植物的一科(禾本目),绝大多数是草本,茎通常中空有节,叶子狭长形,花通常是两性,没有花被,果实通常是颖果。麦、稻、玉米、高粱等都是禾本科植物
禾草
hécǎo
〖grass〗禾本科植物的通称。单子叶植物的叶基部鞘组成,紧包着茎,犹如一个裂开的管子,上部是一片狭长而有平行脉的叶片
禾场
hécháng
〖threshingfloor〗脱粒和扬晒庄稼的场地
禾秆
hégǎn
〖straw〗禾谷植物的茎
禾苗
hémiáo
〖seedlingsofcerealcrops〗谷类庄稼的嫩苗

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– HD 斜(竹)木

注音 จู้อิน:

– ㄏㄜˊ

拼音 พินอิน:

– hé

前缀:

字身:

字源: 象形-甲骨文

字意: [体]象谷类植物,粮食之源。

体:

禾稼: 种植的禾物。

田禾: 田间的禾物。

用:

因:

果:

组合字: 鉌柇秌咊姀囷秝穈穈秶麇秶酥稣龢秦鞂

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : gool

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : ghua

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : vu

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : vo

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : ho2

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : wo

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : da5

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : ho5

日音 เสียงญี่ปุ่น : kwa

韩音 เสียงเกาหลี : hoa

越南音 เสียงเวียดนาม : hoaf

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!