ลำดับขีดอักษร:程【chéng】

หมวดอักษร: 禾

ความหมายปัจจุบัน :

程 [chéng] กฎระเบียบ, กระบวนการ –> 工程 [gōngchéng] งานวิศวกรรม, 课程 [kèchéng] หลักสูตร, 计程车 [jìchéngchē] รถแท๊กซี่, 程序 [chéngxù] โปรแกรม/กระบวนการ, 程度 [chéngdù] ระดับ, 过程 [guòchéng] ขั้นตอน(process)

พัฒนาการตัวอักษร :chéng
规矩,法式:程式。程序。章程。规程。
进展,限度:程度。进程。日程。过程。
道路的段落:路程。行(x妌g )程。里程。启程。前程。
衡量,考核:计日程功。
姓。
笔画数:12;
部首:禾;
笔顺编号:312342511121
笔顺:撇横竖撇捺竖折横横横竖横

chéng
【名】
(形声。从禾,呈声。本义:称量谷物,并用作度量衡的总名)
度量衡的总称〖ageneralnameofmeasurementsofallkinds〗
按度程。——《礼记·月令》
程者,物之准也。——《荀子·致仕》
法式;章程,规格〖rules;regulations〗
张苍定章程。——《汉书·高帝纪》
又如:章程(书面写定的组织规程或办事条例);程考(按科举常规考试);程品(法式;规范);程法(程式;法则)
典范;法度〖model;law;standard〗
匪先民是程。——《诗·小雅》
后世以为法程。——《吕氏春秋·慎行》
又如:程律(法律);程墨(作为范本阅读的八股文选集)
限度;期限;定额〖limit;limitation;quota;norm〗
明宵有程。——《魏都赋》
又如:程额(定额;定限);程期(期限);程限(达到的期限)
指以驿站邮亭或其他停顿止宿地点为起讫的一段路〖stageofajourney〗。如:程顿(路程距离及途中可供食宿休止的地方);程头(站头。路程中休止处);程歇(谓行程中的食宿休止)
路程;行程〖journey;distancetravelled〗
淮左名都,竹西佳处,解鞍少驻初程。——宋·姜夔《扬州慢》
又如:全程(全部路程);程老(谓在路途中死亡)
学习、办事的进展安排〖order〗。如:日程,课程,进程
指一段时间〖time〗。如:一程子;这程子;前些程子
步骤;过程〖procedure〗。如:流程;疗程;历程

chéng
【动】
衡量;品评〖measure;weigh;judge〗。如:计日程功;程才(衡量考较才能);程量(衡量)
程度
chéngdù
〖level;degree;extent〗:指一切知识道德、能力、技巧、事物等高下的层次
文化程度
〖condition;state〗:事物发展变化达到的状况
专心致志,简直到了废寝忘食的程度
程控
chéngkòng
〖programmecontrol〗程序控制的简称,即通过事先编制的固定程序实现的自动控制
程式
chéngshì
〖modality〗∶逻辑命题的限制条件,根据这种限制条件,逻辑命题的内容可以区分为肯定或否定其可能性、不可能性、偶然性或必然性等内容
〖form;pattern〗∶规定的格式;一定的法式;形式
公文程式
〖program〗∶程序
电脑的程式语言
程限
chéngxiàn
〖formulaandlimit;limitofplace,time,etc〗∶固定的形式和限定
艺术修养无程限可循
〖plannedspeed〗∶进程的限度
由于程限加大,提前完工
程序
chéngxù
〖program〗∶数字计算机的编码指令的次序
〖procedure〗∶处理业务(如审议机构的业务)既定方法
〖order;sequenceofevents〗∶事情办理的先后次序
你的动议合程序

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : rley

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : drieng

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : zen

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : cang

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : chen2

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : cing

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : tian5

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : thiaⁿ5

日音 เสียงญี่ปุ่น : tei

韩音 เสียงเกาหลี : jeq

越南音 เสียงเวียดนาม : trinhf

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!