ลำดับขีดอักษร:稻【dào】

หมวดอักษร: 禾

ความหมายปัจจุบัน :

稻 [dào] ข้าว –> 稻米 [dàomǐ] ข้าว, 稻田 [dàotián] นาข้าว, 水稻 [shuǐdào] ข้าว, 稻子 [dàozǐ] ต้นข้าว, 稻草 ฟางข้าว, 稻草绳 เชือกฟางข้าว, 稻草人 [dàocǎorén] หุ่นไล่กา, 稻草屋 [dàocǎowū] บ้านที่ทำจากฟาง

พัฒนาการตัวอักษร :dào
一年生草本植物,子实称“稻谷”,去壳后称“大米”。有水稻、旱稻之分。通常指水稻:稻子。稻草。稻米(亦称“大米”)。稻糠。
笔画数:15;
部首:禾;
笔顺编号:312343443321511
笔顺:撇横竖撇捺撇捺捺撇撇竖横折横横

dào
【名】
(形声。从禾,舀(yǎo)声。本义:水稻)同本义〖rice〗
其谷宜稻。——《周礼·职方氏》
浸彼稻田。——《诗·小雅·白华》
一种一年生的草本植物,在温暖气候下广泛栽培,种子用作人类主食,谷壳和其它副产品可饲养家畜,稻秆用来造纸。分水稻和旱稻,通常指水稻。子实叫谷子,碾制去壳后叫大米。有糯稻、粳稻、籼稻之分。古以粘者为稻,不粘者为粳
稻草
dàocǎo
〖ricestraw〗脱粒后的稻杆
稻草人
dàocǎorén
〖scarecrow〗稻草扎的人,比喻无实际本领或力量的人
稻谷
dàogǔ
〖paddy;rice〗脱粒未碾的稻子
稻田
dàotián
〖paddy;ricefield〗生长水稻的水田
稻子
dàozi
〖rice(paddy)〗〖口〗∶稻谷

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– HDBHX 斜(竹)木月斜(竹)难

注音 จู้อิน:

– ㄉㄠˋ

拼音 พินอิน:

– dào

前缀: 禾=[体]象形,谷类植物。

字身: 舀=[用]舂米。

字源: 会意,形声-甲骨文

字意: [体]禾需舂,有芒之谷。

体:

稻米: 稻去谷而得之米。

稻田: 种稻之田。

用:

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : lcuux

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : daux

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : dau

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : to

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : dao4

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : dou

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : dao6

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : to7

日音 เสียงญี่ปุ่น : tau

韩音 เสียงเกาหลี : do

越南音 เสียงเวียดนาม : ddaoj

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!