ลำดับขีดอักษร:稽【jī】

หมวดอักษร: 禾

ความหมายปัจจุบัน :

稽 [jī] –> 稽查 [jīchá] ตรวจสอบ, 滑稽 [huájī] ตลกขบขัน, 滑稽片 [huájīpiàn] หนังตลก, 无稽 [wújī] ไร้สาระ

พัฒนาการตัวอักษร :
停留:稽留。稽滞。
考核:稽核。稽查。稽考。无稽之谈。
计较:反唇相稽。
至。
姓。


〔稽首〕古代的一种礼节,跪下,拱手至地,头也至地。
笔画数:15;
部首:禾;
笔顺编号:312341354352511
笔顺:撇横竖撇捺横撇折捺撇折竖折横横


【动】
(形声。从禾(jī),象树木曲头止住不上长的样子,从尤,旨声。本义:停留;阻滞)
同本义。引申为囤积〖delay;detain〗
稽,留止也。——《说文》
司稽,察留连不时去者。——《周礼·司稽》注
秦之水泔最而稽。——《管子·水地》
令出而不稽。——《管子·君臣上》
稽市物。——《汉书·食货志》。注:“贮滞也。”
又如:稽欠(滞留拖欠);稽身(拖住身子);稽留(在外久留);稽诣(停顿);稽固(稽留停滞)
延迟〖delay〗
明晨炊米尽,吾起不容稽。——陆游《冬夜不寐》
稽废时月。——《后汉书·列女传》
又如:稽迟(延误推迟);稽延(迟延)
考核;核查〖examine;check〗
稽其功绪。——《周礼·宫正》。注:“犹考也。”
稽其成败兴坏之理。——《汉书·司马迁传》
又如:稽度(考核衡量);稽古(考察研习古代的事理);稽备(查核完备)
计算〖calculate〗
简稽乡民。——《周礼·大司马》。注:“犹计也。”
又如:稽算(核计;核算);稽盘(稽查盘算)
计较;争论〖argue〗。如:稽较(计较,争论)
治理〖manage〗
若稽田,既勤敷菑。——《书·梓材》。蔡沈集传:“稽,治也。”
至;到〖arrive〗
再拜稽首。——《礼记·射义》
又如:稽颡(旧时父母死,行丧礼时跪拜宾客,以额触地的礼节。颡:额头);稽天(至于天际。形容势大)
卜问〖devine〗
七稽疑。——《书·洪范》
又如:稽疑(用卜筮决断疑事);稽问(卜问)
指摘;非难〖fuss〗
妇姑不相说(悦),则反唇而相稽。——《汉书》
另见qǐ
稽查
jīchá
〖check〗∶检查;盘查。官方检查走私、偷税、违禁等的非法活动
〖customsofficer〗∶担任稽查工作的人
稽迟
jīchí
〖stay;delay〗延误滞留
稽迟岁月
稽考
jīkǎo
〖ascertain;verify〗考核,观察核查
无可稽考
稽留
jīliú
〖delay〗停留;迁延
若乃州闾之会,男女杂坐,行酒稽留。——《史记·滑稽列传》
因事稽留,未能如期南下
稽延
jīyán
〖delay〗久留拖延
稽延时日


【动】
叩头至地〖kotow〗
至地曰稽颡,下衡曰稽首。——《荀子·大略》
再拜稽首。——《礼记·射义》
吊者致命,主人哭拜,稽颡成踊。——《仪礼·士丧礼》
又如:稽拜(叩拜);稽颡(古代一种跪拜礼,屈膝下拜,以额触地,表示极度的虔诚);稽颡膜拜(古代行稽颡礼后,又举手加额,长跪而拜,表示极度恭敬)
另见jī
稽首
qǐshǒu
〖kotow〗
古时的一种跪拜礼,叩头至地,是九拜中最恭敬的
一曰稽首,二曰顿首,三曰空首,四曰振动,…——《周礼·春官·大祝》。贾公彦疏:“一曰稽首,其稽,稽留之字;头至地多时,则为稽首也。此三者(空首、顿首、稽首)正拜也。稽首,拜中最重,臣拜君之拜。”
宣子拜稽首焉。——《国语·晋语》
孟明稽首曰。——《左传·僖公三十二年》
于是关公恍然大悟,稽首皈依而去。——《三国演义》
出家人所行的常礼,一般在见面时用
神仙见西门庆,长揖稽首就坐。——《金瓶梅》

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– HDIUA 斜(竹)木点(戈)仰(山)日

注音 จู้อิน:

– ㄑㄧˇ

– ㄐㄧ

拼音 พินอิน:

– qǐ

– jī

前缀: 禾=[体]谷类植物。

字身: 尤旨=[用]异旨,指禾之曲直。

字源: 会意,形声-金文

字意: [用]查禾之曲直,检验、考核,或因考核而有所迟留。

体:

稽式: 考核方式。

用:

稽查: 检验考查。

稽核: 检验核对。

稽迟: 久留不进行。

因:

稽答: 延迟回答。

稽首(ㄑㄧˊ): 叩首。

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : kii

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : ke

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : ci

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : hi

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : ji1

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : kai

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : gi1

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : khe1

日音 เสียงญี่ปุ่น : kei

韩音 เสียงเกาหลี : gyei

越南音 เสียงเวียดนาม : keez

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!