ลำดับขีดอักษร:稿【gǎo】

หมวดอักษร: 禾

ความหมายปัจจุบัน :

稿 [gǎo] 遗稿 (yí gǎo)ผลงานการประพันธ์ที่ยังไม่พิมพ์เผยแพร่ 讲稿 (jiǎng gǎo )ต้นร่างสุนทรพจน์ (jiǎnggǎo)คำกล่าว คำบรรยายหรือสุนทรพจน์ที่เป็นฉบับร่าง 草稿本 (căogăoběn)สมุดเลคเชอร์ 草稿 (cǎo gǎo)ต้นฉบับ (cǎogǎo)ฉบับร่าง (หนังสือ บทความ ภาพวาด ฯลฯ) (cǎogǎo)ต้นฉบับ (หนังสือ บทความ ภาพวาด ฯลฯ) 腹稿 (fù gǎo)ต้นฉบับที่เรียบเรียงอยู่ในมันสมองแล้ว (fùgǎo)คิดต้นฉบับไว้ในใจ (fùgǎo)วางโครงเรื่องในใจ 脱稿 (tuō gǎo)(งานเขียน) เขียนเสร็จ (tuōgǎo)เขียนเสร็จ (งานเขียน บทความ หนังสือ ฯลฯ) 组稿 (zǔ gǎo)เชิญชวนให้นักประพันธ์เขียนเรื่องให้ 稿酬 (gǎo chóu )ค่าเรื่อง (gǎochóu)ค่าตอบแทนของการเขียนบทความ 稿费 (gǎo fèi)ค่าลิขสิทธิ์, ค่าบทประพันธ์ค่าเรื่อง (gǎofèi)ค่าตอบแทนของการเขียนบทความ” “

พัฒนาการตัวอักษร :


稿
gǎo
谷类植物的茎秆:稿秆。稿荐(稻草编的垫子)。
文字、图画的草底,又喻事先考虑的计划:文稿。稿本。稿件。讲稿。
笔画数:15;
部首:禾;
笔顺编号:312344125125251
笔顺:撇横竖撇捺捺横竖折横竖折竖折横
稿

gǎo
【名】
(形声。从禾,高声。本义:禾秆)
禾秆,谷类植物的茎杆。也作“稾”〖stalkofgrain〗
稾,秆也。——《说文》
民惊走持稾。——《汉书·五行志》
又出稾税。——《书·禹贡传》
茭稾。——《汉书·赵安国传》
今又盛寒,马无稿草。——《资治通鉴》
愿令民得入田,毋收稾稾为禽兽食。——《史记·萧相国世家》
(皋涂之山)有草焉,其状如稾茇,其叶如葵而赤黄,名曰无条,可以毒鼠。——《山海经·西山经》
又如:稿本(香草名。一年生,根可入药);稿茇(香草名。即稾本);稿稾(指点燃后供照明用的草、麻);稿荐(用稻草编成的垫褥);稿苗(枯槁的禾苗);稿人(稻草人)
诗文、图画等草底。亦指写成的文章、著作〖draft〗
怀王使屈原造为宪令,屈原属草稿未定,上官大夫见而欲夺之,屈原不与。——《史记·屈原贾生列传》
又如:文稿(文章、公文的草稿);稿副(底稿);稿案(公文案牍;亦作“文案师爷”。为主官管理文秘事务的慕僚);稿书(草稿、初稿)
箭杆〖arrow’spole〗
特箭稾而茎立兮,独聆风于极危。——汉·马融《长笛赋》
又如:稿草(草稿。初写出的文稿);稿定(撰定文稿)
【形】
通“槁”。干枯〖witheredstalk〗
弃其本者,荣其稿矣。——《说苑·建本》
又如:稿芼(枯干的草茎)
指已刊行,但作者仍以为未周备,有待修订整理的书籍〖manuscript〗。如:中国史稿;稿定(指著作已经完成定案,即可付印)
样子;模样〖appearance;look〗
我看见哥儿的这个形容身段,言谈举动,怎么就和当儿国公爷一个稿子。——《红楼梦》
稿
gǎo
【动】
叙说;论辈分。用同“搞”〖talk〗
该咱老爷儿们稿一稿咧!我且问你:你们认得不认得?——清·文康《儿女英雄传》
通“犒”(kào)。以酒肉等饮食慰劳〖expressregardsto〗
稿人奄八人,女稿每奄二人。——《周礼·地官·叙官》
稿本
gǎoběn
〖originaltext;manuscriptcopy〗著作的底稿;绘画临摹的范本
稿酬
gǎochóu
同“稿费”
稿底,稿底儿
gǎodǐ,gǎodǐr
〖draft〗诗文、图画的草稿
稿费
gǎofèi
〖paymentforsth.written;contributionfee〗出版机构付给作者的报酬
稿件
gǎojiàn
〖manuscriptssubmittedforpuplication〗书刊编辑称作者的来稿
稿约
gǎoyuē
〖noticetocontributors〗征稿告白,一般写成条文,登载在刊物上
稿纸
gǎozhǐ
〖paperformakingdraftsorcopyingmanuscripts〗一般印有一行行的直线或小方格儿供写稿用的纸
他写本书耗费了大量稿纸
稿子
gǎozi
〖sketch;draft〗∶预备性或试验性的略图或文本
他让别人写了一个讲话稿子,自己拿去修改
〖manuscriptcopy;originaltext〗∶著作的底稿
这篇稿子是谁写的?
〖plan;idea〗∶心里的计划
我心里还没个准稿子

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– HDYRB 斜(竹)木卜口月

注音 จู้อิน:

– ㄍㄠˇ

拼音 พินอิน:

– gǎo

前缀: 禾=[体]谷类植物。

字身: 高=[用]高大。

字源: 会意,形声-衍文

字意: [体]谷类高大之秆,古人以之为速记之纸,后引申为文章。

体:

草稿: 草上写的文章,指未经修饰者。

稿费: 文章的费用。

稿子: 指定词,文章。

稿件: 文章文件。

稿纸: 写文章之纸。

用:

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : kaawx

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : kaux

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : kau

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : go

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : gao3

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : gou

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : go2

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : ko2

日音 เสียงญี่ปุ่น : kau

韩音 เสียงเกาหลี : go

越南音 เสียงเวียดนาม : caor

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!