ลำดับขีดอักษร:窗【chuāng】

หมวดอักษร: 穴

ความหมายปัจจุบัน :

窗 [chuāng] หน้าต่าง –> 木窗 หน้าต่างไม้, 窗帘 [chuānglián] ผ้าม่านหน้าต่าง

พัฒนาการตัวอักษร :chuāng
房屋通风透气的装置:窗子。窗户。窗口。窗友(即同学)。窗花。窗台。窗纱。窗帘。窗幔。窗明几净。
笔画数:12;
部首:穴;
笔顺编号:445343253541
笔顺:捺捺折撇捺撇竖折撇折捺横

窓、窻、牎
chuāng
【名】
(象形。从穴,囱(cōng)声。“窗”本作“囱”(cōng),小篆字,象天窗形,即在屋上留个洞,可以透光,也可以出烟(后来灶突也叫“囱”)。后加“穴”字头构成形声字。本义:天窗)
同本义。也作“囱”〖window〗。泛指房屋、车船上通气透光的洞口
囱,在墙曰牅,在屋曰囱。窗,或从穴。——《说文》
四旁两夹窗。——《考工记·匠人》。注:“窗助户为明。”
天窗绮疎。——王逸《鲁灵光殿赋》
凿窗启牖,以助户明也。——《论衡·别通》
前辟四窗,垣墙周庭。——归有光《项脊轩志》
当窗理云鬓,对镜帖花黄。——北朝乐府《木兰诗》
旁开小窗,左右各四,共八扇。——明·魏学洢《核舟记》
又如:窗下(窗户下;上学读书);窗友(旧时指塾中同学);窗格(有格子的窗户;又称窗槅);窗子眼(窗格子);窗下功夫(指学问)
〖解〗∶一种小的开口,尤指在中耳与内耳之间的骨上有膜覆盖的两个小口之一〖fenestra〗。如:前庭窗;蜗窗
窗板
chuāngbǎn
〖windowboard〗用作窗台或窗框的一部分或作遮板的木板
窗扉
chuāngfēi
〖casement〗窗户和门,也专指窗户
窗户
chuānghù
〖windowanddoor〗∶窗和门
〖window;casement〗∶(chuānghu)
房屋墙上通气透光的装置
窗花
chuānghuā
〖paper-cutforwindowdecoration〗一种剪纸,多作窗户上装饰
窗槛
chuāngkǎn
〖windowsill〗[方言]∶窗下的栏杆
窗孔
chuāngkǒng
〖orifice〗波导或空腔共振器的侧壁或端壁上的开口或孔,通过它传输能量
窗口
chuāngkǒu
〖window;wicket〗
窗前
墙上开的窗形的孔,多用于售票、挂号、取药等
比喻足以代表全貌的较小局部
比喻保持彼此联系的孔道
窗框
chuāngkuàng
〖windowframe〗∶安放和装设吊窗扇或开关窗扇的框架
〖windowdressing〗∶窗的木框或石框
〖sash〗∶装玻璃的框架
窗帘
chuānglián
〖curtain〗挂在窗户上,起遮挡作用的帘子
窗棂
chuānglíng
〖muntin〗窗格子
窗明几净
chuāngmíng-jījìng
〖brightandclean〗形容房间明亮,陈设整洁
窗纱
chuāngshā
〖gauzeforscreeningwindows;windowscreening〗窗户上安的纱布、铁纱等
窗扇
chuāngshàn
〖casement〗封闭窗洞的开关窗、吊窗连同其配件或其他框架
窗饰
chuāngshì
〖windowdecoration〗装饰窗子的用品;尤指零售商店橱窗布置所用的东西
窗台
chuāngtái
〖windowsill〗∶托着窗框的平面部分
〖sill〗∶在窗孔底部特别用于盖住窗孔底部墙上的水平构件或结构(为木、石或砖的)
窗挺
chuāngtǐng
〖windowjamb〗窗框两边垂直的部分
窗帷,窗帏
chuāngwéi,chuāngwéi
〖curtain〗窗幔;窗帘
窗友
chuāngyǒu
〖classmate〗旧时指同学;同窗

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– JCHWE 交(十)金斜(竹)方(田)水

– JCHWK 交(十)金斜(竹)方(田)叉(大)

– JCHWN 交(十)金斜(竹)方(田)钩(弓)

注音 จู้อิน:

– ㄔㄨㄤ

拼音 พินอิน:

– chuāng

前缀: 穴=[体]地洞,隐藏之洞。

字身: 囱=[体]炉灶上出烟的管子;通孔。

字源: 会意,形声-金文

字意: [体]房屋中透光通气的部分。

体:

同窗: 曾于一个窗下读书者,指同学。

窗台: 窗之支撑台。

窗帘: 窗之垂帘。

窗帘: 窗之遮帘。

用:

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : shrooy

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : chrung

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : tshaon

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : cung

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : chuang1

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : coeng

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : teeng1

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : thang1

日音 เสียงญี่ปุ่น : sau

韩音 เสียงเกาหลี : caq

越南音 เสียงเวียดนาม : songz

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!