ลำดับขีดอักษร:窜【cuàn】

หมวดอักษร: 穴

ความหมายปัจจุบัน :

窜 [cuàn] 鼠窜 (shǔ cuàn)อุปมาว่าแตกตื่นหนีกระเจิดกระเจิง หรือหนีหัวซุกหัวซุนคล้ายหนู 逃窜 (táo cuàn)หนี, วิ่งหนี 窜逃 (cuàn táo)หนีหัวซุกหัวซุน (cuàntáo)หนีการจับกุม 窜犯 (cuàn fàn)บุกล่วงล้ำเข้ามา 窜改 (cuàn gǎi)แก้ (สำนวน) (cuàngǎi)แอบแก้ไข 窜 (cuàn)1.วิ่งอุตลุต วิ่งเพ่นพ่าน 2.ไล่ ขับไล่ 3.แก้สำนวน 点窜 (diǎn cuàn)เกลา แก้ 流窜 (liú cuàn)แตกหนีกระเจิดกระเจิงหนีหัวซุกหัวซุน 抱头鼠窜 (bào tóu shǔ cuàn)หนีหัวซุกหัวซุน 奔窜 (bēn cuàn)หนีหัวซุกหัวซุน” “

พัฒนาการตัวอักษร :(竄)
cuàn
乱跑,逃走(用于敌军、匪徒、野兽等):窜犯。窜扰。窜逃。窜踞。流窜。抱头鼠窜。
放逐:窜逐。
修改文字:窜改。窜定(删补改定)。点窜(删减涂改)。
笔画数:12;
部首:穴;
笔顺编号:445342512512
笔顺:捺捺折撇捺竖折横竖折横竖


cuàn
【动】
(会意。从鼠,从穴。老鼠在洞穴里,表示“隐匿”、“逃窜”。简化为“窜”,形声,从穴,串声。本义:躲藏)
同本义〖hide〗。如:窜迹(遁迹;隐迹);窜身(藏身)
奔逃〖scuttle;scurryoff〗
又如:逃窜(逃跑流窜);窜亡(逃亡;逃跑);窜走(逃跑;潜逃。奔走;乱跑)
放逐〖exile;banish〗。如:窜投(放逐);窜死(贬逐而死);窜官(流放的官员)
删改〖adulterate;distort〗。如:窜句(改易文字);窜削(犹删改);窜易(改动);窜附(改动和增益);窜益(改动和增益);窜寄(更改并混入)
羼杂;混入〖mix〗。如:窜言(参与议论);窜杂(搀杂;混杂)
骚扰〖disturb〗。如:窜挠(犹“骚扰”)
跳;往上冲〖spring;jump〗。如:窜动(激烈地跳动)
怂恿〖instigate〗。如:窜掇(劝诱;怂恿);窜谋(暗中谋划)
窜犯
cuànfàn
〖raid〗股匪或敌军小规模地进犯
窜改
cuàngǎi
〖tamperwith〗改动;删改
这账簿已被窜改
窜红
cuànhóng
〖suddenlybecomepopular〗突然走红
她在窜红以后,大班却对她百依百顺,因为大班是靠舞小姐的钟点折账的
窜踞
cuànjù
〖fleeindisorderandoccupy〗逃窜去某地盘据
窜踞海岛
窜扰
cuànrǎo
〖harass〗小股敌人、匪徒进犯骚扰
窜逃
cuàntáo
〖scurryoff;fleeindisorder〗逃窜

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– JCHXV 交(十)金斜(竹)难纽(女)

注音 จู้อิน:

– ㄘㄨㄢˋ

拼音 พินอิน:

– cuàn

前缀: 穴=[体]地洞,隐藏之洞。

字身: 鼠=[体]哺乳动物啮齿类。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]如地鼠般在洞中乱钻。

体:

用:

窜鼻: 乱钻到鼻中,指气味扑鼻。

因:

窜匿: 乱钻而匿,指逃匿。

窜改: 乱钻乱改,在无人知之情况下。

果:

逃窜: 因逃命而乱钻。

组合字:

越南音 เสียงเวียดนาม : thoans

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!