ลำดับขีดอักษร:竞【jìng】

หมวดอักษร: 立

ความหมายปัจจุบัน :

竞 (競) [jìng] แข่งขัน –> 竞争 [jìngzhēng] แข่งขัน(compete), 竞赛 [jìngsài] การแข่งขัน(competition), 竞走 [jìngzǒu] เดินแข่ง, 竞选 [jìngxuǎn] แข่งขันการเลือกตั้ง, 竞选总统 [jìngxuǎnzǒngtǒng] ลงสมัครเลือกตั้งประธานาธิบดี, 竞争对手 [jìngzhēngduìshǒu] คู่แข่ง

พัฒนาการตัวอักษร :(競)
jìng
比赛,互相争胜:竞争。竞赛。竞技。竞选。
笔画数:10;
部首:立;
笔顺编号:4143125135
笔顺:捺横捺撇横竖折横撇折


jìng
【动】
(会意。甲骨文字形,象二人竞逐。本义:争竞;角逐;比赛)
同本义〖compete;contest〗
競,逐也。——《说文》
职竞用力。——《诗·大雅·桑柔》
犹不能与罗者竞多。——《淮南子·原道》
相与优游,竞畅于宇宙之间。——《淮南子·俶真》
竞于道德。——《韩非子·五蠹》
负势竞上。——《玉台新咏·古诗为焦仲卿妻作》
物竞之无所争。——〖英〗赫胥黎著、严复译《天演论》
而与之竞火器。——清·徐珂《清稗类钞·战事类》
又如:竞进(争逐拥进);竞斗(争斗,打斗);竞心(争强好胜之心);竞逐(角逐,竞争);竞爽(争胜,争强)
争辩〖argue〗
前在修文令曹,有山东学士与关中太史竞历。——《颜氏家训》。王利器集解:“竞历,谓争论历法。”


jìng
【形】
强劲〖strong〗
心则不竞。——《左传·僖公七年》
又如:竞朗(刚正爽利);竞爽(精明强干)
繁忙的〖busy〗
敝邑有社稷之事,使肥与有职竞焉。——《左传·哀公二十三年》
小心谨慎〖careful〗。如:竞竞(小心谨慎的样子);竞谨(小心慎重)
竞渡
jìngdù
〖boatrace〗∶竞相渡过,指划船比赛
百舸竞渡
〖swimmingrace〗∶渡过江湖等水面的游泳比赛
游泳健儿竞渡长江
竞技
jìngjì
〖sports;athletics〗比赛技艺,多指体育比赛
竞赛
jìngsài
〖race〗比赛,争取优胜
龙舟竞赛
竞秀
jìngxiù
〖contendforbeauty〗互相比美
百花竞秀
竞选
jìngxuǎn
〖runfor〗候选人在选举前进行种种活动争取当选
竞选议员
竞艳
jìngyàn
〖contendforbrightness〗互相争着显示艳丽
群芳竞艳
竞争
jìngzhēng
〖compete〗为了己方的利益而跟人争胜
商品竞争
竞逐
jìngzhú
〖competeandpursue〗竞争;争逐
激烈竞逐
竞走
jìngzǒu
〖racewalking〗田径项目之一,走时两脚不得同时离地,脚着地时膝关节不得弯曲

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– YUYTU 卜仰(山)卜并(廿)仰(山)

注音 จู้อิน:

– ㄐㄧㄥˋ

拼音 พินอิน:

– jìng

前缀: 竞=[体]站立之兄。

字身: 竞=[用]站立之兄。

字源: 会意,形声-甲骨文

字意: [用]两人相互站立,比赛也,争胜。

体:

用:

因:

竞争: 比赛争胜。

果:

组合字:

越南音 เสียงเวียดนาม : canhj

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!