ลำดับขีดอักษร:竿【gān】

หมวดอักษร: 竹

ความหมายปัจจุบัน :

竿 [gān] 钓竿 (diào gān)คันเบ็ด 篙竿 (gāogān)ไม้ดันเรือ (gāogān)ไม้ถ่อเรือ 竿子 (gān zǐ )ราวไม้ไผ่ (gānzi)กระบอกไม้ไผ่ (gānzi)ราวไม้ไผ่ 竿 (gān )ไม้ราว, ราวไม้ไผ่ (gān)กระบอกไม้ไผ่ (gān)คันเบ็ด 竹竿 (zhú gān)ราวไม้ไผ่ (zhúgān)ราวที่ทำจากไม้ไผ่” “

พัฒนาการตัวอักษร :


竿
gān
竹子的主干:竹竿。立竿见影。揭竿而起。
特指“钓鱼竿”:垂竿。投竿。竿钓。
古代指竹简:竿牍(书信)。
笔画数:9;
部首:竹;
笔顺编号:314314112
笔顺:撇横捺撇横捺横横竖
竿
gān
【名】
(形声。从竹,干声。本义:竹竿)
同本义。竹子的主干〖bamboopole〗
竿,竹梃也。——《说文》
籊籊竹竿。——《诗·卫风·竹竿》
禁藏母拊竿。——《管子》
竿殳之所揘毕。——张衡《西京赋》
大书一“屈”字,以两竿夹揭之,走诉行御史台。——明·高启《书博鸡者事》
又如:立竿见影;揭竿为旗;竿木(古代艺人借以在其上表演各种技艺动作的长竿);竿殳(竹杖);竿首(竹竿顶端);竿头(竹竿的顶端)
通“简”。竹简〖bambooscript〗
不离苞苴竿牍。——《庄子·列御寇》
阳翟田望勤于竿牍……日发数十函不倦。——宋·朱彧《萍洲可谈》
又如:竿牍(指书信,古代用竹简书写,故称竿牍)
特指钓竿〖fishingrod〗。如:垂竿;竿纶(钓竿与钓线)
指竹篙〖punt-pole〗。如:竿枻(竹篙和船桨)
竿
gān
【量】
计算长状物的单位,竹一根为一竿
一径野花香袭体,数竿幽竹绿依依。——《西游记》
如果开窗正对着白色墙壁,太单调了,给补上几竿竹子或几棵芭蕉。——《苏州园林》
方言。用于抽旱烟
约摸咂完一竿叶子烟的时候,…听见…有人朝房外跑走的脚步声。——《大波》
竿
gān
【动】
以竿悬挂〖hangwithapole〗
应元乘月黑,束槀为人,人竿一灯,立陴郳间。——清·邵长蘅《青门剩稿》
又如:竿旌(旗杆顶端所饰的雉羽);竿首(用竿悬首)
通“干”。请托〖requestanother’shelp〗
竿摩,谓相逼近也。今俗以事干人者谓之相竿摩。——《后汉书·董卓传》注
又如:竿摩(干求,请托)
竿子
gānzi
〖rod;bamboopole〗竹竿

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– HMJ 斜(竹)横(一)交(十)

注音 จู้อิน:

– ㄍㄢ

拼音 พินอิน:

– gān

前缀: 竹=[体]竹子

字身: 干=[体]取竿字音义。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [体]竹子劲直的干。

体:

竹竿: 修整过的竹干。

用:

竿摩: 以己事干扰别人。

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : kaan

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : kan

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : koe

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : gon

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : gang1

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : gon

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : gang1

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : kan1

日音 เสียงญี่ปุ่น : kan

韩音 เสียงเกาหลี : gan

越南音 เสียงเวียดนาม : canz

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!