ลำดับขีดอักษร:筋【jīn】

หมวดอักษร: 竹

ความหมายปัจจุบัน :

筋 [jīn] เอ็น –> 抽筋 [chōujīn] เป็นตะคริว(have cramp), 橡皮筋 [xiàngpíjīn] หนังยาง, 动脑筋 [dòngnǎojīn] ใช้สมอง

พัฒนาการตัวอักษร :jīn
肌肉的俗称:筋力。筋肉。筋疲力尽。
肌腱或附着在骨头上的韧带:筋骨。筋道(“道”读轻声)。蹄筋。
可见的皮下静脉的俗称:筋络。筋脉。青筋暴露。
像筋的东西:钢筋。橡皮筋儿。
笔画数:12;
部首:竹;
笔顺编号:314314351153
笔顺:撇横捺撇横捺撇折横横折撇

jīn
【名】
(会意。从肉,从力,从竹。因为竹多筋,故从“竹”。本义:附着在骨上的韧带)
同本义〖tendon〗
筋,肉之力也。——《说文》
诸筋者,皆属于节。——《素问·五藏生成论》
强者在内而摩其筋。——《考工记·弓人》
劳其筋骨。——《孟子·告子下》
筋骨之强。——《荀子·劝学》
先折筋骨。——清·方苞《狱中杂记》
筋骨尽脱。——清·方苞《左忠毅公逸事》
又如:筋皮(筋骨与皮肉);筋厮锁(身体已肢解,只剩筋络相连。比喻山河破碎);筋血(精力与血汗);筋条(身体结实强健);筋马(筋骨强健而不过于肥壮的马)
肌肉的旧称〖muscle〗。如:筋丝无力(没有一点力气);筋疙疸(凸出的肌肉)
静脉〖veinsthatstandoutundertheskin〗。如:筋脉
类似或可比作肋的东西〖articlesresemblingtendonsorveins〗。如:叶筋;丝瓜筋;橡皮筋
加强物、加固物〖reinforcement〗。如:钢筋
植物的脉络〖veins〗。如:这菜筋多嚼不烂
筋斗
jīndǒu
〖fall;tumble;somersault〗[方言]∶跟斗
筋骨
jīngǔ
〖physique;bonesandmuscles〗筋肉和骨头,泛指体格
锻炼筋骨
筋节
jīnjié
〖muscleandjoint〗∶肌肉和关节
〖vitallinksinaspeechoressay〗∶比喻文章,书法或言辞重要而有力的转折连接处
〖links〗∶比喻关键的地方
你这话都不在筋节上
筋挛
jīnluán
〖clonulspasmofmuscleduetotraurmaoraffectionbywind-cold〗症名,指肢体筋脉收缩抽急,不能舒转自如。多因外感寒湿,或血少津亏,经脉失于营养所致。本症可见于中风、痹、麻风、破伤风、痉病等
筋络
jīnluò
〖vein〗中医指气血的通路,俗指静脉管
他一用劲,手腕上和小腿上的筋络都鼓出来了
筋肉
jīnròu
〖muscles〗肌肉

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– HBKS 斜(竹)月叉(大)侧(尸)

注音 จู้อิน:

– ㄐㄧㄣ

拼音 พินอิน:

– jīn

前缀: 竹=[体]竹子。

字身: 肋=[体]有力的肌肉。

字源: 会意-小篆文

字意: [体]竹肋,坚而有力,形长体韧者。

体:

钢筋: 长条形钢之有力者。

筋骨: 有力之肌肉与骨骼。

筋节: 有力之分段处。

筋络: 有力之肌肉网络。

筋斗: 用力翻转身体之动作。

用:

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : kvn

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : kion

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : cin

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : gin

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : jin1

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : gan

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : geng1

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : kern1

日音 เสียงญี่ปุ่น : kin

韩音 เสียงเกาหลี : gln

越南音 เสียงเวียดนาม : caanz

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!