ลำดับขีดอักษร:筹【chóu】

หมวดอักษร: 竹

ความหมายปัจจุบัน :

筹 [chóu] 运筹学 (yùn chóu xué)วิชาว่าด้วยการวางแผน 运筹 (yùn chóu)วางแผน 统筹 (tǒng chóu)วางแผนครอบคลุม 红筹股 (hóng chóu gǔ)หุ้นที่จดทะเบียนนอกประเทศจีน ซึ่งดำเนินการโดยตลาดหุ้นที่ฮ่องกง 筹集 (chóu jí)จัดหารวบรวม (chóují)ระดม 筹谋 (chóumóu)วางแผน 筹算 (chóu suàn)ใช้เบี้ยมาคำนวณ 筹码 (chóu mǎ)เบี้ยใช้ในการเล่นการพนัน,ตั๋วเงินในสมัยโบราณที่ใช้แทนธนบัตรได้” “

พัฒนาการตัวอักษร :(籌)
chóu
计数的用具,多用竹子制成:筹策(a.古代计算用具,以木制成的小棍或小片;b.计策)。筹算。筹码。略胜一筹。竹筹。酒筹。
谋划:筹款。筹备。筹措。筹划。筹集。筹建。运筹。统筹。一筹莫展。
笔画数:13;
部首:竹;
笔顺编号:3143141113124
笔顺:撇横捺撇横捺横横横撇横竖捺


chóu
【名】
(形声。从竹,夀声。本义:计数的用具)
壶矢。古代投壶用的签子,形如箭笴〖arrow〗
筹,壶矢也。——《说文》。谓投壶之矢为筹。
筹室中五扶。——《礼记·投壶》。注:“矢也。”
箭筹八十。——《仪礼·乡射礼》
签筹;算筹〖chip〗。木或象牙等制成的小棍儿或小片儿,用来计数或作为领取的物品的凭证
射者中,弈者胜,觥筹交错。——欧阳修《醉翁亭记》
又如:竹筹;筹马(古时投壶计数的用具)


chóu
【动】
算计〖plan;mapout〗
运筹帷幄之中。——《史记·高祖纪》
又如:筹设(计划设置);筹计(盘算);筹昏(谓无法算计)
策划〖plan;plot;scheme〗
命康与四卿及同志速设法筹救。——梁启超《谭嗣同传》
又如:统筹(统一筹划);筹运(制定策略;谋划。犹运筹);筹历(推算历法)
筹措。谋划措办;设法筹集〖planandprepare〗。如:筹度(谋划;计划);筹借(设法借用;筹划借款)


chóu
【量】
条,个,位。用以指人的多少
背后只见赶上三筹好汉,也将杀来。——《水浒传》
筹办
chóubàn
〖makepreparations;makearrangements〗筹措办理;谋划开办
筹办培训班
筹备
chóubèi
〖found〗筹措预备
希望工程筹备处
筹措
chóucuò
〖raisefunds〗设法筹集;想办法弄到
筹措款项
筹划
chóuhuà
〖planandprepare〗谋划
正在筹划谋反
末将逆天,不识时务,致劳丞相筹划。——《封神演义》
筹集
chóují
〖raise(money)〗筹取征集
筹集救灾物资
筹建
chóujiàn
〖preparetoconstructorestablishsth.〗计划建立或建设
筹建一座煤矿
筹略
chóulüè
〖astutenessandresourcefulness〗谋略;有谋略
以筹略自命
筹码
chóumǎ
〖counter;chip〗古代投壶计算胜负的用具。旧称货币或能代替货币的票据。也作“筹马”
筹谋
chóumóu
〖scheme;plan〗谋划,想办法
筹募
chóumù
〖collectfunds〗筹措募集
筹拍
chóupāi
〖plantofilm〗筹划拍摄
筹拍历史传记故事片
筹商
chóushāng
〖consult〗筹议相商
筹商妙计
筹思
chóusī
〖considertofindasolution〗筹谋;思考;想办法
筹思再三,犹豫不决
筹算
chóusuàn
〖count〗古代计算方法之一,用刻有数字的竹筹来计算数目。亦称“筹策”
又因向闻此地素精筹算,要去访访来历。——《镜花缘》
筹议
chóuyì
〖consult〗筹划计议;筹商
筹议对策

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– HGNI 斜(竹)土钩(弓)点(戈)

注音 จู้อิน:

– ㄔㄡˊ

拼音 พินอิน:

– chóu

前缀: 竹=[体]竹子。

字身: 寿=[用]长时间。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [体]计数的工具,长时间所用者。计划也。

体:

筹码: 计数的工具。

用:

因:

筹款: 计划得款。

筹算: 计划运算。

筹度: 计划度量。

筹备: 计划准备。

筹措: 计划举措。

筹商: 计划商议。

筹办: 计划办理。

果:

组合字:

越南音 เสียงเวียดนาม : truf

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!