ลำดับขีดอักษร:箭【jiàn】

หมวดอักษร: 竹

ความหมายปัจจุบัน :

箭 [jiàn] ลูกธนู,ลูกศร –> 火箭 [huǒjiàn] ธนู(rocket), 一箭双雕 [yíjiàn shuāngdiāo] ยิงกระสุนนัดเดียวได้นก 2 ตัว, 射箭 [shèjiàn] ยิงธนู, 箭猪 [jiànzhū] เม่น, 箭鱼 [jiànyú] ปลาดาบ(swordfish), 箭头 [jiàntóu] หัวลูกศร, 箭头符号 [jiàntóufúhào] เครื่องหมายหัวลูกศร, 箭靶 [jiànbǎ] เป้าปา

พัฒนาการตัวอักษร :jiàn
用弓发射到远处的兵器:弓箭。箭镞。箭头。箭在弦上(喻事情已经到了不得不做或话已经到了不得不说的地步)。
箭能射到的距离:一箭之遥。箭步。
形容急切、迅速:归心似箭。
笔画数:15;
部首:竹;
笔顺编号:314314431251122
笔顺:撇横捺撇横捺捺撇横竖折横横竖竖

jiàn
【名】
(形声。从竹,前声。本义:竹名。箭竹)
同本义〖China-cane〗
箭,矢竹也。——《说文》
其利金锡竹箭。——《周礼·职方氏》
东南之美者,有会稽之竹箭焉。—《尔雅·释地》
如竹箭之有筠也。——《礼记·礼器》
箭筹八十。——《仪礼·乡射礼记》
又如:箭笋(箭竹嫩笋);箭茁(笋芽);箭萌(小笋);箭筠子竹(一种竹棍子);箭笄(竹制的簪子)
搭在弓弩上发射的竹制武器〖arrow〗
自关而东谓之矢,关西曰箭。——《方言九》
吾奈无箭何?——《韩非子·十过》
急湍甚箭。——吴均《与朱元思书》
行人弓箭各在腰。——唐·杜甫《兵车行》
船往如箭。——《资治通鉴》
又如:箭羽(箭上的羽毛);箭衣(古代弓箭手穿的衣服。后来成为一种长礼服);箭壶(盛箭的囊袋);箭袖(又名马蹄袖。一种便于射箭的袖口,上面较长可以盖住手,下面较短)
古代置计时器漏壶下用以指示时刻之物〖handleofwaterclock〗
寒更传晓箭,清镜览衰颜。——王维《冬晚对雪忆胡处士家》
又如:箭水(漏壶的水);箭刻(箭漏的刻度);箭漏(古代计时器。漏壶);箭滴(漏箭随水浮沉,不断移动。滴:漏壶滴水)
箭靶,箭靶子
jiànbǎ,jiànbǎzi
〖targetforarchery〗
练习射箭时用做目标的东西
比喻大家攻击的对象
我完全没有想到他竟然会成为箭靶子
箭步
jiànbù
〖asuddenbigstrideforward〗一下子蹿出很远的脚步
箭擦
jiàncā
〖tassel〗弓箭手腰带上挂的毛纱悬垂物,用以擦箭
箭楼
jiànlóu
〖battlement;embrasuredwatchtowernearacitygate〗周围有远望、射箭窗孔的城楼
箭筒
jiàntǒng
〖quiver〗装箭的筒

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– HTBN 斜(竹)并(廿)月钩(弓)

注音 จู้อิน:

– ㄐㄧㄢˋ

拼音 พินอิน:

– jiàn

前缀: 竹=[体]竹子。

字身: 前=[用]前面。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [体]竹制兵器,射向前面之敌人者。

体:

火箭: 火攻或以火为发射动力之武器。

箭簇: 箭头上的金属尖。

用:

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : xslens

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : cienh

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : tsie

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : jien

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : ziän4

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : zin

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : zin3

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : tsian3

日音 เสียงญี่ปุ่น : sen

韩音 เสียงเกาหลี : jen

越南音 เสียงเวียดนาม : tieenx

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!