ลำดับขีดอักษร:簿【bù】

หมวดอักษร: 竹

ความหมายปัจจุบัน :

簿 [bù] สมุด –> 簿子 [bùzi] สมุดโน๊ต, , 户口簿 [hùkǒubù] ทะเบียนบ้าน

พัฒนาการตัวอักษร :


簿

本子,册籍:簿册。簿记。簿籍。簿录。
古代称公文、案卷:对簿公堂。
古代的仪仗侍从:簿伍。卤簿(古代帝王、后妃、王公大臣外出时的仪仗队。次序排列严格并明文著之于簿籍)。
笏。
簿

古同“箔”,养蚕席。
笔画数:19;
部首:竹;
笔顺编号:3143144411251124124
笔顺:撇横捺撇横捺捺捺横横竖折横横竖捺横竖捺
簿

【名】
(形声。从竹,溥(pǔ)声。本义:登记事物的册子)
同本义〖book〗
上问上林尉诸禽兽簿。(上:皇上;上林尉:官名。)——《史记·张释之传》
又如:练习薄;账簿;簿籍(财物出纳的账册);簿钞(簿牒;簿籍文书)
文书〖document〗
儒生所短,不徒以不晓簿书。——《论衡·谢短》
又如:簿责(以文牍相责);簿牒(文书);簿历(履历记录);簿牍(文书)
指记录审问材料或罪人供词的文状〖writtenconfession;deposition〗。如:簿圆(供状齐备);簿决(断案);簿讼(审理诉讼案件)
仪仗〖guardofhonour〗。如:簿伍(仪仗侍从)
官名。指主簿一类官职,因负责文书簿籍,故多称簿,历朝皆有,如汉代的主簿,唐代的司簿、典簿、掌簿,亦简称簿〖secterary〗。如:簿伐,簿阀(先代官籍门阀);簿尉(主簿和县尉)
簿

【动】
造册登记〖register〗。如:簿列(谓登记入册);簿土(古代指入册的土地)
簿册
bùcè
〖accountbook;notebook〗笔记本或账簿
簿籍
bùjí
〖accountbooks〗∶财务账簿
〖records,registers〗∶名册,记事簿
簿记
bùjì
〖bookkeeping〗∶会计工作中有关记账的技术
〖accountbook〗∶符合会计规程的账簿
簿录
bùlù
〖record,catalogue〗∶事物的记录;典籍的目录
〖register〗∶查抄登记(财产)
簿子
bùzi
〖book〗记载、登记事项的本子

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– HEII 斜(竹)水点(戈)点(戈)

注音 จู้อิน:

– ㄅㄨˋ

– ㄅㄛˊ

拼音 พินอิน:

– bù

– bó

前缀: 竹=[体]竹子。

字身: 溥=[用]广大。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [体]竹制之大册,供记事用。

体:

簿子: 指定词,记事用的本子。

用:

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : baax

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : bak

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : bu

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : pu

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : bo5

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : bou

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : pou6

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : phoo6

日音 เสียงญี่ปุ่น : ho

韩音 เสียงเกาหลี : bu

越南音 เสียงเวียดนาม : booj

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!