ลำดับขีดอักษร:籍【jí】

หมวดอักษร: 竹

ความหมายปัจจุบัน :

籍 [jí] ภูมิลำเนา –> 国籍 [guójí] สัญชาติ, 书籍 [shūjí] หนังสือ, 户籍 [hùjí] ทะเบียนบ้าน

พัฒนาการตัวอักษร :
书,书册:古籍。书籍。经籍。典籍。
登记隶属关系的簿册;隶属关系:籍贯。户籍。国籍。学籍。
登记:籍没(m?)。籍吏民。
征收:籍田。
〔籍籍〕a.形容纷扰很大;b.形容名声很大;c.形容纵横交错的样子。
古代各种捐税的统称。
笔画数:20;
部首:竹;
笔顺编号:31431411123412212511
笔顺:撇横捺撇横捺横横横竖撇捺横竖竖横竖折横横

jí
【名】
(形声。从竹,耤(jí)声。古书以竹制成,故从“竹”。本义:登记册,户口册)
同本义〖book;register〗
籍,簿书也。——《说文》
乃以九畿之籍。——《周礼·大司马》
掌邦国宾客之体籍。——《周礼·小行人》。注:“名位尊卑之书。”
非礼也勿籍。——《左传·成公二年》
今荆州非少人也,而著籍者寡。——诸葛亮《论游户自实》
宫观之籍。——明·顾炎武《复庵记》
又如:籍口(户口);籍戎(编入军籍);籍地(官宦门第);削籍(官吏被革职,在官籍中除名);除籍(于簿籍中除名)
泛指书,成册的著作〖book〗
诸侯恶其害己也,而皆去其籍。——《孟子·万章下》
五代时始印五经,已后典籍皆为版本。——《梦溪笔谈·活板》
由是文籍生焉。——萧统《文选序》
又如:籍图(文籍图书);书籍;古籍;经籍;典籍
代表个人的身份;代表个人对国家、组织的隶属关系〖membership〗
玉郎会此通仙籍,忆向天街问紫芝。——李商隐《重过圣女祠》
又如:军籍;党籍;外籍;客籍;团籍;队籍
籍贯〖nativeplace〗
顷小儿回籍应举。——张居正《答应天巡抚宋阳山书》
又如:回籍;原籍
征籍。中国古代各种捐税的统称〖taxes〗
实亩实籍。——《诗·大雅·韩奕》
又如:籍税(征收租税);籍赋(赋税);籍敛(征收田税);籍求(敛取);籍取(敛取;征收);籍兵(征集兵士)
门籍,一种写有当事人姓名的小牌子〖card〗
光夫人显及诸女皆通籍长信宫——《汉书·魏相传》

汉代有事需要出入宫门者,皆有门籍悬于宫门,以备案验

jí
【动】
登记〖register〗
籍吏民。(籍,登记。登记官吏、人民,就是造花名册、户籍册等。)——《史记·项羽本纪》
又如:籍名(登记籍贯名字);籍没(登记并没收所有的财产);籍夫(登记征用民夫);籍田(藉田。古代天子亲耕之田。以所获祭祀宗庙,并寓劝农之意)
没收入官〖confiscate〗。如:籍配(籍没和充军);籍略(籍没和强取);籍死(犯罪被籍没致死);籍产(没收罪犯所有的财产)
假借。通“借”〖useasapretext;makeuseof〗。如:籍甚(有所凭藉而更强大);籍在(依赖,慰藉)


【形】
杂乱〖indisorder〗。如:狼籍
籍贯
jíguàn
〖theplaceofone’sbirthororigin;nativeplace〗祖居或本人出生的地方
籍籍
jíjí
〖indiscriminate〗∶形容喧哗纷乱的样子
人声籍籍
〖intricate〗∶纵横交错
尸骨籍籍
〖greatreputation〗∶形容名声盛大
籍籍声名
籍没
jímò
〖registerandconfiscate〗登记并没收〖家产〗入官

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– HQDA 斜(竹)手木日

注音 จู้อิน:

– ㄐㄧˊ

拼音 พินอิน:

– jí

前缀: 竹=[体]竹简。

字身: 耤=[用]借助。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]借助竹简,根据。|[体]已归类者,书册。

体:

户籍: 住处之根据。

书籍: 书册。

籍贯: 有根据且连贯者。

用:

因:

果:

凭籍: 倚仗。

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : zjaag

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : ziek

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : ziq

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : xit

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : zi5

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : zik

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : zia6

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : tsik8

日音 เสียงญี่ปุ่น : seki

韩音 เสียงเกาหลี : jeg

越南音 เสียงเวียดนาม : tichj

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!