ลำดับขีดอักษร:糙【cāo】

หมวดอักษร: 米

ความหมายปัจจุบัน :

糙 [cāo] หยาบ –> 糙米 [cāomǐ] ข้าวกล้อง/ข้าวที่ยังไม่ได้สี, 糙粮 [cāoliáng] ข้าวแดง, 粗糙 [cūcāo] หยาบ, 毛糙 [máocao] หยาบ

พัฒนาการตัวอักษร :cāo
米脱壳而未舂的状态:糙米。
不细致,不光滑:粗糙。毛糙。
笔画数:16;
部首:米;
笔顺编号:4312343121251454
笔顺:捺撇横竖撇捺撇横竖横竖折横捺折捺

cāo
【形】
(形声。从米,造声。本义:没有精碾的粗米)
脱壳未舂的谷,或米舂得不白的〖brown〗。如:糙粞(皮去得不净的碎米)
毛糙,不光滑〖rough〗。如:糙纸;糙漆(形容粗黑)
不在乎或不注意精确性的〖coarse〗。如:这活儿做得太糙
不贵重的,不值钱的〖unprecious〗。如:送点糙东西来
糙粮
cāoliáng
〖coarsefoodgrain〗[方言]∶粗粮
糙米
cāomǐ
〖brownrice;unpolishedrice〗未经精碾的大米

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– FDYHR 火木卜斜(竹)口

注音 จู้อิน:

– (读音)ㄘㄠˋ

– (语音)ㄘㄠ

拼音 พินอิน:

– (读音)cào

– (语音)cāo

前缀: 米=[体]稻米。

字身: 造=[用]始也。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [体]米的原始状态,指没有舂过的粗米。

体:

糙米: 没有舂过的粗米。

用:

粗糙: 大略不精致。

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : skhuugs

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : chauh

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : tshau

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : co

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : cao4

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : cou

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : co3

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : tsho3

日音 เสียงญี่ปุ่น : sau

韩音 เสียงเกาหลี : jo

越南音 เสียงเวียดนาม : thaos

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!