ลำดับขีดอักษร:级【jí】

หมวดอักษร: 纟

ความหมายปัจจุบัน :

级 (級) [jí] ระดับชั้น –> 超级市场 [chāojíshìchǎng] ซุปเปอร์มาเก็ต, 超级 [chāojí] ซุปเปอร์, 初级 [chūjí] ขั้นพื้นฐาน, 上级 [shàngjí] ผู้บังคับบัญชา

พัฒนาการตัวอักษร :(級)

层次:石级。拾级而上。
等次:级别。级差(ch?)。
学校里学生所在学年的分段:年级。级任。
古代指战时或用刑斩下的人头:首级。
量词,用于台阶、楼梯:从一楼到三楼有四十多级台阶。
笔画数:6;
部首:纟;
笔顺编号:551354
笔顺:折折横撇折捺【名】
(形声。从糸(mì),表示与线丝有关,及声。本义:丝的次第)
同本义〖degree〗
级,丝次弟也。——《说文》。段玉裁注:“本谓丝之次弟,故其字从系。引申为凡次弟之称。”
引申为等级,特指官阶爵位的品级〖level;rank;grade〗
级,等也。——《广雅》
拾级聚足。——《礼记·曲礼》。注:“等也。”
级,阶次也。——《声类》
以别贵贱等级之度。——《礼记·月令》
百姓内粟千石,拜爵一级。——《史记·秦始皇本纪》
又如:超级(超过一般等级的);震级(地震等级);晋级(升到较高的等级);级差(等级之间的差距)
石阶〖step〗
乃领宾者延之而上,分级而立。——《吕氏春秋》
澄源寻视其侧,得级。——《徐霞客游记·游黄山记》
其级七千有余。——清·姚鼐《登泰山记》
又如:石级
形容词或副词用于比较中的一种形式或一组形式,以表示数量、质量或关系的特定强度或标准〖degree〗。如:比较级;最高级
年级〖schoolcourse;grade;class〗。如:同级生;留级;升级【量】
上或下石阶或楼梯时放脚的踏脚处〖step〗。如:十几级台阶
一系列层中的一层〖stage〗。如:成斜坡的花园,一级一级陡峭地向水边倾斜;多级火箭
秦制,战争中斩敌首一,赐爵一级,称为首级。后以“级”为所斩之首的量词〖head〗
凡斩首七千六百级。——《汉书·赵充国传》
又如:斩级万余
级别
jíbié
〖rating;grade;level;rank〗等级差别;等级的高低次序
级任
jírèn
〖classtutor;ateacherinchargeofaclass〗指过去中小学校里负责管理一个班级的教师
级数
jíshù
〖series;progression〗∶用加号连接诸项来从一个数学序列求得的式
〖progression〗∶一个数学项序列,其中第一项后的项按一个规则确定。亦称“数列”

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– VFNHE 纽(女)火钩(弓)斜(竹)水

注音 จู้อิน:

– ㄐㄧˊ

拼音 พินอิน:

– jí

前缀: 纟=[体]细丝。

字身: 及=[用]达到。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [体]丝所达到的等第。

体:

级数: 各种等第排列之数。

用:

高级: 高等。

因:

果:

组合字:

越南音 เสียงเวียดนาม : caaps

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!