ลำดับขีดอักษร:纷【fēn】

หมวดอักษร: 纟

ความหมายปัจจุบัน :

纷 [fēn] 缤纷 (bīn fēn)เกลื่อนกลาด (bīnfēn)สับสนวุ่นวาย (bīnfēn)สีสัน (bīnfēn)หลากหลาย 纷飞 (fēn fēi)บินว่อน (fēnfēi)ปลิวว่อน 纷至沓来 (fēn zhì tà lái)ทยอยกันมาอย่างไม่ขาดสาย 纷纷 (fēn fēn)เซ็งแซ่ เกรียวกราว พรู ว่อน ผล็อย ครั้งแล้วครั้งเล่าซ้ำแล้วซ้ำอีก (fēnfēn)ตามกันมา… (fēnfēn)ทยอย (fēnfēn)พากัน… (fēnfēn)เซ็งแซ่” “

พัฒนาการตัวอักษร :(紛)
fēn
众多,杂乱:纷纷。纷繁。纷杂。纷飞。纷纭。五彩缤纷。纷乱。纷扰。纷争。
古代旗子上的飘带。
笔画数:7;
部首:纟;
笔顺编号:5513453
笔顺:折折横撇捺折撇


fēn
【名】
(形声。从糸(mì),分声。从“糸”,表示与线丝等有关。本义:马尾韬,扎束马尾的丝麻织物)
同本义〖horsetailbag〗
纷,马尾韬也。——《说文》。段玉裁注:“韬,剑衣也。引申凡为衣之称。《释名》曰:‘纷,放也,防其放弛以拘之也。’”
旗上的飘带〖ribbononaflag〗
青云为纷,虹霓为缳。——汉·扬雄《羽猎赋》
又如:佩纷(佩饰丝带)
花边〖lace〗
次席纷纯,左右玉几。——张衡《东京赋》
祸乱;灾难〖disaster〗
唯天轨之不辟兮,何纯絜而离纷!——《汉书》
争执;纠纷〖dispute〗
谈言微中,亦可以解纷。——《史记·滑稽列传》
又如:纷纠(纠纷;纷扰;祸乱);纷哓(争辩不休)
抹布;拭物的佩巾〖rag〗。如:纷帨(用来拭物的佩巾)


fēn
【形】
盛多,各种各样〖manyandvarious〗
且矫诏纷出,钩党之捕遍于天下。——明·张溥《五人墓碑记》
于是众枪齐发,敌人纷堕如落叶。——清·徐珂《清稗类钞·战事类》
艚又如:纷委(盛多);纷若(盛多的样子);纷营(众多,杂乱);纷郁(盛多的样子)
杂乱〖confused;disorderly〗
霰雪纷其无垠兮,云霏霏其承宇。——《楚辞·屈原·涉江》
班其相纷些。——《楚辞·招魂》
涫涫纷纷。——《荀子·解蔽》
狱之放纷。——《左传·昭公十六年》
顾自民国肇造,变乱纷乘。——孙文《【黄花冈七十二烈士事略】序》
又如:纷腾(杂乱喧腾);纷嚣(纷乱喧嚣);纷错(杂乱的样子);纷纶(乱而多。忙乱);纷罗(排列混乱无序的样子。或指众多并列)
纷繁
fēnfán
〖numerousandcomplicated〗头绪多而杂乱
纷繁杂芜
纷飞
fēnfēi
〖swirl〗∶纷纷飞洒飘落
桃李纷飞
〖storm〗∶类似雪片那样乱飞
在树丛中鸟儿的纷飞
纷纷
fēnfēn
〖numerousandconfused;insuccession〗∶多而杂乱
千里黄云白日曛,北风吹雁雪纷纷。——唐·高适《别董大》
纷纷暮雪下辕门,风掣红旗冻不翻。——唐·岑参《白雪歌送武判官归京》
〖oneafteranother〗∶一个接一个地,接二连三地
霓为衣兮风为马,云之君兮纷纷而来下。——唐·李白《梦游天姥吟留别》
纷纷扬扬
fēnfēn-yángyáng
〖flyupward〗雪、花等多而杂乱地在空中飘舞;形容消息、流言广为传布【一时间纷纷扬扬,妇儒皆知】
纷乱
fēnluàn
〖swirl;helter-skelter〗杂乱,混杂
纷乱的事情
纷披
fēnpī
〖bemixedanddisorderly;scattered〗杂乱而散散落落
纷披草树,散乱烟霞。——庾信《枯树赋》
枫松相间,五色纷披,灿若图绣。——《徐霞客游记·游黄山记》
纷奢
fēnshē
〖bustlingandextravagant〗繁华奢侈
人爱纷奢,人亦念其家。——唐·杜牧《阿房宫赋》
纷纭
fēnyún
〖diverseandconfused〗
〖言论、事情等〗众多而杂乱
众说纷纭
彼此错杂,纷纭拿斗,敌枪终不能发。——清·徐珂《清稗类钞·战事类》
众多的样子,引申为罗唆,找麻烦
新妇谓府吏:“勿复重纷纭。”——《玉台新咏·古诗为焦仲卿妻作》
纷杂
fēnzá
〖numerousanddisorderly〗多而乱;杂乱
那个集市虽小,却显得很纷杂
钱头纷杂如麻
纷争
fēnzhēng
〖dispute〗∶争执
〖wrangle〗∶愤怒的、厉害的、吵闹的或长时间的争论或吵架
纷至沓来
fēnzhì-tàlái
〖comeinacontinuousstream;comeinathrong;comethickandfast;keeppouringin〗接连不断地到来
他收到了纷至沓来的信件

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– VFCSH 纽(女)火金侧(尸)斜(竹)

注音 จู้อิน:

– ㄈㄣ

拼音 พินอิน:

– fēn

前缀: 纟=[体]细丝。

字身: 分=[用]由少化多。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]丝多而无序,杂乱也。

体:

用:

纷争: 多争。

纷繁: 杂乱而多。

纷纷: 杂乱而多状。

因:

果:

组合字:

越南音 เสียงเวียดนาม : phaanz

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!