ลำดับขีดอักษร:绩【jī】

หมวดอักษร: 纟

ความหมายปัจจุบัน :

绩 (績) [jì] ผลงาน –> 成绩 [chéngjì] ผลสอบ ความสำเร็จ

พัฒนาการตัวอักษร :(績)

把麻搓捻成线或绳:纺绩。绩麻。绩火(古代夜间纺织时照明的灯火)。
继:“子盍亦远绩禹功而大庇民乎?”
成果,功业:成绩。功绩。战绩。
笔画数:11;
部首:纟;
笔顺编号:55111212534
笔顺:折折横横横竖横竖折撇捺【动】
把麻纤维披开接续起来搓成线〖twisthempenthread〗
绩,缉也。从糸,责声。——《说文》
不绩其麻。——《诗·陈风·东门之枌》
八月载绩。——《诗·豳风·七月》。传:“载绩,丝事毕而麻事起矣。”
公父文伯退朝,朝母。其母方绩。——《国语·鲁语下》
又如:绩绪(搓麻线);绩女(纺织的女郎);绩火(夜晚纺织时用来照明的灯火);绩纺(泛指纺纱,绩麻诸事。即纺绩)
承继〖inherit〗。如:绩绍(继承业绩)

績、勣

【名】
成就;功业〖achievement;merit〗
绩,功也,又,业也,又,事也,又,成也。字亦作勣。——《尔雅》
勣,功也。——《声类》
庶绩咸熙。——《书·尧典》
远绩禹功。——《左传·昭公元年》。按,迹也。
大奔曰败绩。——《左传·庄公十一年》
伯尊其无绩乎。——《谷梁传·成公五年》
男女效绩。——《国语·鲁语》
维禹之绩。——《诗·大雅·文王有声》
又如:绩用(绩效,功用);绩迒(功效,工作的成绩);绩阀(功绩。书功状以榜门叫阀);绩谋(功勋与智谋)
下裳〖trousers〗
赐皮弁素绩。——《汉书》。颜师古注:素绩,谓素裳也。朱衣而素裳。
绩效
jìxiào
〖achievement〗功绩,功效
经营绩效
破案绩效

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– QCKS 手金叉(大)侧(尸)

注音 จู้อิน:

– ㄐㄧ

拼音 พินอิน:

– jī

前缀: 力=[体]作用力。

字身: 责=[用]要求。

字源: 会意,形声-衍文

字意: [体]要求作用力的结果,功也,通作「绩」。

体:

用:

因:

果:

组合字:

越南音 เสียงเวียดนาม : tichs

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!