ลำดับขีดอักษร:绰【chuò】

หมวดอักษร: 纟

ความหมายปัจจุบัน :

绰 (綽) [chuò] กว้างขวาง –> 阔绰 [kuòchuò] หรูหราฟุ่มเฟือย

พัฒนาการตัวอักษร :(綽)
chuò
宽裕,缓:宽绰。绰绰有余。
舒缓柔美:绰约。绰姿。绰俏。
〔绰号〕外号,诨名。
古同“搅”,吹拂,搅乱。

(綽)
chāo
匆忙地抓起,拿起:绰起一根棍子。
同“焯2”。
笔画数:11;
部首:纟;
笔顺编号:55121251112
笔顺:折折横竖横竖折横横横竖


chāo
【动】
抓取〖grab〗
绰枪上马。——《水浒传》
又如:绰起一根棍子
举起〖lifup〗。如:绰起(立起,竖起)
顺;应〖complywith;conformto〗。如:绰经(趁势;顺势)
另见chuò;chuo


chuò
【形】
(形声。从糸(mì),卓声。本义:宽大,舒缓)
同本义〖ample;spacious;enough〗
宽兮绰兮。——《诗·卫风·淇奥》
又如:绰步(大步);绰板婆(大脚婆娘);绰绰(宽舒裕如)
姿态柔美〖gentle〗
柔情绰态,媚于语言。——曹植《洛神赋》
又如:绰态(柔媚多姿);绰俏(漂亮;俊俏)
隐隐约约〖faintly〗。如:绰见(瞧见,看见);绰注(琴声自下而上为绰,自上而下为注)
端正〖upright〗
曾经绰立侍丹墀,绽蕊宫花拂面权。——唐·元稹《酬孝甫见赠诗》
又如:绰立


chuò
【动】
吹拂〖(ofbreeze)gentlypass〗。如:拂绰(拂拭);绰尘(拂拭尘土)
搅乱〖confuse〗。如:绰趣(逗乐);绰人眼光(搅乱视线)
另见chāo,chuo
绰绰有余,绰绰有裕
chuòchuò-yǒuyú,chuòchuòyouyù
〖it’smorethanenough〗绰绰:宽裕。形容非常宽裕,用不完
绰号
chuòhào
〖nickname〗外号;诨号
绰约
chuòyuē
〖charming;graceful〗女子体态柔美的样子
楼阁玲珑五云起,其中绰约多仙子。——白居易《长恨歌》
容颜多绰约
绰约多姿
chuòyuē-duōzī
〖charminglydelicate〗形容女子体态优美,容貌秀丽

chuò
绰约
chuòyuē
〖graceful〗同“绰约”


chuo
——见“宽绰”(kuānchuo)
另见chāo,chuò

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– VFYAJ 纽(女)火卜日交(十)

注音 จู้อิน:

– ㄔㄨㄛˋ

拼音 พินอิน:

– chuò

前缀: 纟=[体]细丝。

字身: 卓=[用]高远特出。

字源: 会意,形声-金文

字意: [用]特出之丝,柔美宽长,卓越。

体:

绰号: 特别的称号。

用:

绰约: 柔美状。

因:

果:

组合字:

越南音 เสียงเวียดนาม : xuwowcs

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!