ลำดับขีดอักษร:绷【bēng】

หมวดอักษร: 纟

ความหมายปัจจุบัน :

绷(綳) [bēng] รัดแน่น –> 绷带 [bēngdài] ผ้าพันแผล(bandage), 绷脸 [běngliǎn] หน้าบึ้ง

พัฒนาการตัวอักษร :(綳)
bēng
张紧,拉紧:绷紧。小褂紧绷在身上。
当中用藤皮、棕绳等物绷紧的竹木框:床绷。棕绷。绣绷。绷子。
一种缝纫方法,粗粗缝上或用针别上:绷被头。
束,包扎:绷带。
(物体)猛然弹起:绷簧。绷弓子。
勉强支持:绷场面。
方言,骗财物:坑绷拐骗。

(綳)
běng
板着,强忍着:绷劲。绷着脸。

(綳)
bèng
裂开:绷瓷儿。
方言,用在某些形容词前面,有“很”的意思:绷硬。绷亮。
笔画数:11;
部首:纟;
笔顺编号:55135113511
笔顺:折折横撇折横横撇折横横

綳、繃
bēng
【动】
(形声。从糸(mì),朋声。本义:束缚,捆绑)
缠束;包扎〖tie;wrap〗
繃,束也。——《说文》
禹葬会稽,桐棺三寸,葛以繃之。——《墨子·节葬篇》
襁,即今儿小儿繃也。今俗犹云繃小儿矣。——《汉书·宣帝纪》注
又如:绷吊拷讯(捆绑并吊起来拷问);绷爬吊拷,绷巴吊拷,绷扒吊拷(强行脱衣服,捆好吊起来拷打)
张紧,在两端或边上用力造成平直的坚挺状态〖stretchtight〗。如:弦绷得太紧了;鼓皮绷得真紧
猛地弹起〖jumpout〗。如:盖子一打开,弹簧就绷出来了
稀疏地缝住或用针别上〖stitchup〗。如:把被面绷一绷;袖子上绷着臂章
勉强支持;硬撑〖forceoneself〗。如:绷拽(支撑);绷场面(勉强应付,东拼西凑)
骗〖财物〗〖cheat〗。如:坑绷拐骗;讹绷(讹诈骗取财物);绷骗(骗人财物);绷子手(骗人财物的人)


bēng
【名】
婴儿的包被〖swaddlingclothes〗。如:绷带(小儿褓衣);绷接(襁褓;包婴儿的宽布带)
另见běng;bèng
绷带
bēngdài
〖bandage〗包扎伤处或患处的纱布带
绷紧
bēngjǐn
〖stiffen〗∶使拉紧
肌肉绷紧
〖strain〗∶尽量拉长并拉紧
把油画布绷紧在架子上
绷索
bēngsuǒ
〖timenoguy〗张紧避开突出障碍物的绳索,以防止索具绕结或擦伤
绷子
bēngzi
〖embroideryframe〗刺绣时绷紧布帛的用具

綳、繃
běng
【动】
板着〖scowl〗。如:绷脸
用尽(如自己的全力)〖strain〗。如:咬住牙,绷住劲
另见bēng;bèng
绷脸
běngliǎn
〖pullalongface〗〖口〗∶不愉快的表情,拉长脸

綳、繃
bèng
【动】
裂开〖splitopen〗。如:玻璃绷了一条缝


bèng
【副】
〖口〗∶用于某些形容词前面表示程度深〖very;beeverso〗。如:绷脆;绷直;绷亮;绷硬
另见bēng;běng

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– VFUBB 纽(女)火仰(山)月月

注音 จู้อิน:

– ㄅㄥˋ

– ㄅㄥˇ

– ㄅㄥ

拼音 พินอิน:

– bèng

– běng

– bēng

前缀: 纟=[体]细丝。

字身: 崩=[动]山倒塌。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]丝令紧,令绉处平坦。

体:

绷带: 可系紧的带子,供疗伤用。

用:

绷紧: 使平坦。

因:

果:

组合字:

越南音 เสียงเวียดนาม : banhz

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!