ลำดับขีดอักษร:绸【chóu】

หมวดอักษร: 纟

ความหมายปัจจุบัน :

绸 (綢) [chóu] ผ้าแพร –> 丝绸 [sīchóu] แพรไหม

พัฒนาการตัวอักษร :(綢)
chóu
一种薄而软的丝织品:绸子。纺绸。绸缎。
束缚,缠绕:绸缪(a.缠绕捆缚,如“迨天之未阴雨,彻波桑土,绸绸牖户”,意思是没下雨之前,就要把门窗捆绑牢固,后遂用“未雨绸缪”喻事前做好准备工作;b.缠绵,如“情意绸绸”)。
古同“稠”,致密。
笔画数:11;
部首:纟;
笔顺编号:55135121251
笔顺:折折横撇折横竖横竖折横


chóu
【动】?
(形声。从糸,周声。本义:缠绕)
同本义〖twine〗
绸,缪也。——《说文》
绸,缠也。——《广雅》
绸缪束薪,三星在天。——《诗·唐风·绸缪》。毛传:“绸缪犹缠绵也。”
捆缚〖bind〗
薜荔柏兮蕙绸,荃桡兮兰旌。——屈原《九歌》。王逸注:“绸,束缚也。”


chóu
【名】
(按:古代汉语“绸”字不当绸缎讲。作丝织品的“绸”本写作“紬”)丝织品的总称〖silk〗。如:绸衣;绸伞;绸绢(绸与绢。泛指丝织物)


chóu
【形】?
通“稠”。致密;稠密〖thick〗
彼君子女,绸直如发。——《诗·小雅·都人士》。
又如:绸直(情情慎密,操行正直);绸沓(密集)
绸缎
chóuduàn
〖silksandsatins〗绸子和缎子的合称,泛指丝织物
绫罗绸缎
绸缪
chóumóu
〖bindtightly〗∶紧密缠缚
绸缪束薪。——《诗·唐风·绸缪》
〖besentimentallyattached〗∶缠绵;情意深厚
发函伸纸,是何文采之巨丽,而慰喻之绸缪乎!——吴质《答东阿王书》
绸缪之旨,有同骨肉。——卢湛《赠刘琨一首并书》
绸舞
chóuwǔ
〖silkdance〗以彩绸作为道具的舞蹈,舞者单手或双手持彩绸起舞,在空间构成各种线条花纹,美妙多变
绸子
chóuzi
〖silkfabric〗丝织物之通称

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– VFBGR 纽(女)火月土口

– VFBQR 纽(女)火月手口

注音 จู้อิน:

– ㄔㄡˊ

拼音 พินอิน:

– chóu

前缀: 纟=[体]细丝。

字身: 周=[体]完整周到。

字源: 会意,形声-金文

字意: [体]丝织物的总称。

体:

绸缎: 丝织品。

用:

因:

果:

组合字:

越南音 เสียงเวียดนาม : truf

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!