ลำดับขีดอักษร:罐【guàn】

หมวดอักษร: 缶

ความหมายปัจจุบัน :

罐 [guàn] 闷罐车 (mèn guàn chē)อากาศที่อัดอุดอู้อยู่ในรถไม่ได้ระบาย 醋罐子 (cù guàn zǐ)(อุปมา) คนขี้หึง 药罐子 (yào guàn zǐ)หม้อต้มยาจีน 罐车 (guàn chē )รถเทที่บรรทุกถ่านหิน 罐笼 (guàn lóng )บันไดเลื่อนในบ่อเหมืองถ่านหิน 罐子 (guàn zǐ )กระป๋อง, กระปุก 罐头厂 (guàntóuchǎng)โรงงานกระป๋อง 罐头 (guàn tóu )อาหารเครื่องกระป๋อง, กระปุก, กระป๋อง (guàntóu)ภาชนะใส่อาหาร (guàntóu)อาหารเครื่องกระป๋อง 罐 (guàn)กระปุก, กระป๋อง, รถเทที่ขนถ่ายถ่านหินในเหมืองถ่านหิน (guàn)ทรงกระบอก (เหยือก) (guàn)ทรงกลม (guàn)ภาชนะใส่อาหาร 瓦罐 (wǎguàn)เครื่องปั้นดินเผา 火罐儿 (huǒ guàn ér)ที่เปิดกระป๋อง 油罐 (yóuguàn)แท้งน้ำมัน 易拉罐 (yì lā guàn)กระป๋องอาหารชนิดเปิดง่าย (yìlāguàn)กระป๋องแคน 拔罐子 (bá guàn zǐ)เป็นวิธีการรักษาโรคแบบจีน(ใช้แก้วร้อนๆกดอัดที่แผ่นหลังแล้วดึงออกจะมีอาการช้ำซัก2-3วัน) 开罐器 (kāiguànqì)ที่เปิดกระป๋อง 坛坛罐罐 (tántánguànguàn)ทรัพย์สมบัติ (ส่วนตัว) (tántánguànguàn)หม้อและไห”

พัฒนาการตัวอักษร :guàn
盛东西或汲水用的瓦器,亦泛指各种圆筒形的盛物器皿:瓦罐。铁罐。罐头。拔火罐儿。
笔画数:23;
部首:缶;
笔顺编号:31125212225125132411121
笔顺:撇横横竖折竖横竖竖竖折横竖折横撇竖捺横横横竖横

鏆、鑵
guàn
【名】
(形声。从缶(fǒu),雚声。从“缶”,表示与瓦器有关。本义:用陶或金属制成的汲水器、容器)
同本义〖jar;pot;tin〗。如:火罐儿;储气罐;汤罐;盐罐;油罐;冷霜罐;罐装(货物或食品装入罐中以出售,称为罐装。大多用于食品工业)
煤矿装煤用的斗车〖coaltub〗。如:罐笼
罐车
guànchē
〖tankcartruck〗∶用于运输大量液体或气体的铁路车辆
〖tanker〗∶装有一个箱柜或罐子用以装载液体(如水、汽油、牛奶、化学品等)的运输车
〖tanktruck〗∶装备好并当油(或水)槽车使用的载重汽车
罐笼
guànlóng
〖cage〗矿井中用于运送人员、矿石等的升降机
罐头
guàntou
〖tin,can〗加工后装在密封铁皮罐子或玻璃瓶里的食品,可以经久不坏
罐子
guànzi
〖pot;jug;jar;pitcher〗盛东西用的大口器皿,多为陶瓷制品
空罐子

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– OUTRG 人仰(山)并(廿)口土

注音 จู้อิน:

– ㄍㄨㄢˋ

拼音 พินอิน:

– guàn

前缀: 缶=[体]盛酒浆的瓦器。

字身: 雚=[体]小爵。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [体]瓦制小爵,盛物或烧煮用的器皿。

体:

茶罐: 装茶叶的器皿。

用:

罐装: 以罐来包装。

因:

果:

组合字:

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : koons

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : kuanh

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : kue

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : gon

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : guang4

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : gun

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : guang3

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : kuan3

日音 เสียงญี่ปุ่น : kwan

韩音 เสียงเกาหลี : goan

越南音 เสียงเวียดนาม : quans

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!