ลำดับขีดอักษร:翠【cuì】

หมวดอักษร: 羽

ความหมายปัจจุบัน :

翠 [cuì] 青翠 (qīng cuì)เขียวขจี, เขียวสดใส (qīngcuì)เขียวสด (สีต้นไม้ที่ผลิใบใหม่) 葱翠 (cōng cuì)เขียวขจี 苍翠 (cāng cuì)เขียวขจี (cāngcuì)เขียวเข้ม (ต้นไม้ พืช ฯลฯ) 翡翠 (fěi cuì)นกแฮลซิออน หยกแข็ง 翠鸟 (cuìniǎo)นกกระเตน (cuìniǎo)นกคิงฟิชเชอร์ 翠绿 (cuì lǜ)เขียวมรกต เขียวขจี (cuìlǜ)เขียวสด 翠碧 (cuìbì)เขียวขจี 翠生生 (cuìshēngshēng)เขียวสด 翠玉 (cuìyù)หยกสีเขียว 翠柏 (cuìbǎi)ต้นสน” “

พัฒนาการตัวอักษร :cuì
绿色:翠绿。苍翠。翠微(青绿的山色,亦泛指青山)。
〔翠鸟〕属鸣禽类,形似杜鹃,嘴长,头部深橄榄色,有青绿色斑纹,背青绿色,腹赤褐色,尾短,捕食小鱼。
指“翡翠”(硬玉):翠玉。翠镯。珠宝翠钻。
笔画数:14;
部首:羽;
笔顺编号:54154141343412
笔顺:折捺横折捺横捺横撇捺撇捺横竖

cuì
【名】
(形声。从羽,卒声。本义:翠鸟)
鸟名,翠鸟。又专指雌性的翠鸟〖kingfisher〗
又如:翠以羽自残(翡翠鸟因羽色之美而被残杀。比喻人因有才而遭嫉害);翠毛(翠鸟的羽毛);翠羽(翠鸟的羽毛。古代多用作饰物);翠禽(翠鸟)
翠鸟的羽毛,可作装饰品〖feathersofkingfishers〗。如:翠翘(古时女子首饰名。形似翠鸟尾上的长羽);翠华(指皇家仪仗中用翠鸟羽毛装饰而成的旗帜)
又指青、绿、碧色的玉石〖greenjade〗。如:翠纯珠围(绕以翡翠,围以珠玉);翠冠(翠玉所饰之冠);翠佩(翠玉的佩饰。亦借指美女)

cuì
【形】
青、绿、碧之类的颜色〖bluishgreen〗
两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天。——杜甫《绝句(其三)》
青树翠蔓。——柳宗元《至小丘西小石潭记》
又如:翠樾埭(绿荫覆盖的堤坝);翠筠(绿竹);翠微(青葱的山色);翠屏(山名。亦指山色苍翠如屏);翠羽(青绿色的鸟羽)
与美人有关的。一般为美丽的意思〖beautiful〗。如:翠眉(用黛螺画的眉。比喻美人的眉毛);翠蛾(用黛点色的蛾属。指美人的眉毛。也指美人)
色调鲜明〖bright〗。如:翠旃(色泽鲜明的曲柄旗);翠墨(色泽鲜明的墨;色泽鲜明的字迹);翠灿(鲜明的样子)
翠碧
cuìbì
〖virid;jadegreen〗青翠碧绿
翠碧的荷叶托起一朵朵娇嫩的荷花
翠柏
cuìbǎi
〖Chineseincensecedar〗∶原产中国的一种松科乔木
〖incensecedar〗∶翠柏属的各种植物的统称
翠蓝
cuìlán
〖brightblue〗鲜嫩翠亮的蓝色
翠蓝的玉钻
翠绿
cuìlǜ
〖jadegreen〗像翡翠那样的绿色;青绿色
翠鸟
cuìniǎo
〖kingfisher〗∶许多种非鸣禽鸟类的任一种,构成翠鸟科,多半有冠羽,颜色鲜艳,尾比较短,喙粗长而尖锐,有比较弱的并趾足
〖halcyon〗∶古代传说中的一种鸟,在冬至前后筑巢漂浮于海上。翠鸟孵卵时能使波浪平定
翠生生
cuìshēngshēng
〖viridandtender〗形容植物青翠鲜嫩
翠生生的柳枝迎风摇曳
翠微
cuìwēi
〖ashadyretreatonagreenhill〗青翠的山色,也泛指青翠的山
九嶷山上白云飞,帝子乘风下翠微。——毛泽东《答友人》
翠玉
cuìyù
〖jadeite〗矿物,成分是NaAl(Si2O6),绿色,蓝绿或白色中带绿色斑纹,有玻璃光泽,可做装饰品。也叫“硬玉”

仓颉 ชางเจ๋ย์ :

– SMYOJ 侧(尸)横(一)卜人交(十)

注音 จู้อิน:

– ㄘㄨㄟˋ

拼音 พินอิน:

– cuì

前缀: 羽=[体]鸟毛。

字身: 卒=[用]急遽。

字源: 会意,形声-小篆文

字意: [用]翠鹬急飞时,羽作青绿色反光,是指其色。

体:

翠玉: 青绿色之玉。

翠眉: 青绿色之眉。

用:

因:

果:

组合字: 臎濢噿䕜璻

上古音 เสียงจีนโบราณยุคเก่า : shuds

中古音 เสียงจีนโบราณยุคกลาง : chyih

吴音 เสียงถิ่นอู๋ : tshoe

客家音 เสียงถิ่นฮากกา : cui

南京音 เสียงถิ่นนานกิง : cuei4

粤音 เสียงถิ่นกวางตุ้ง : ceoi

潮音 เสียงถิ่นแต้จิ๋ว : cui3

闽音 เสียงถิ่นหมิ่นหนาน : tshui3

日音 เสียงญี่ปุ่น : suwi

韩音 เสียงเกาหลี : cui

越南音 เสียงเวียดนาม : thuys

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

error: Content is protected !!